Uudet biopolymeeripohjaiset ratkaisut pölynhallintaan. Lue lisää...

Ympäristölle turvallisia ratkaisuja

Kemionin intohimona on tarjota asiakkaille parasta ja ympäristöystävällistä kemiaa.

"Näemme, että markkinoilla on tarpeita uusille entistä paremmille tuotteille ja innovaatiolle."

Kemionin intohimona on tarjota asiakkaille parasta ja ympäristöystävällistä kemiaa. Näemme, että markkinoilla on tarpeita uusille entistä paremmille tuotteille ja innovaatiolle. Olemme aidosti innostuneita kemiasta ja sen tarjoamista lukemattomista mahdollisuuksista.

Olemme ylpeitä osaamisestamme ja asemastamme, jonka olemme saavuttaneet innovatiivisuudella, luotettavuudella ja erinomaisella asiakaspalvelulla. Toimintamme on vastuullista ja perustuu yrityksemme arvoihin ja eettisesti kestäviin liiketoimintaperiaatteisiin. 

Arvomme

Asiakaslähtöisyys 

Kuuntelemme ja arvostamme asiakkaitamme.

Vastuullisuus 

​​​​​Toimimme ympäristöä säästäen ja kestävää kehitystä edistäen. 

Emme tingi ihmisten, eläinten tai ympäristön turvallisuudesta​​​​​​​. 

Olemme sitoutuneet sidosryhmiemme ja henkilöstömme hyvinvointiin ja menestykseen. 

Ratkaisukeskeisyys 

Olemme innovatiivinen yritys ja luomme jatkuvasti uusia ratkaisuja asiakkaillemme.

Missio

Mahdollistamme turvallisen ja kestävän tulevaisuuden innovatiivisilla vihreän kemian ratkaisuilla.

Visio

Kasvamme edistämällä kestävää kehitystä innovatiivisilla vihreän kemian ratkaisuillamme ja toimimalla luotettavana ja joustavana kumppanina asiakkaillemme. Visionamme on olla Euroopan johtava ympäristöystävällisen pölynsidonnan ja liukkaudentorjunnan asiantuntija.

Tarina

Kemion Oy on vuonna 2013 perustettu kemian alan yritys, joka on erikoistunut kestävien ratkaisujen tarjoamiseen. Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaita mahdollisia tuotteita ja asiakaspalvelua juuri heidän tarpeisiinsa. Kemionin vankka asiantuntijuus juontaa juurensa pitkäaikaiseen kokemukseen Kemiralta, jossa palo liukkaudentorjuntaa ja jäänsulatusta kohtaan syttyi. Olemme viimeisen kymmenen vuoden aikana syventäneet osaamistamme niin liukkaudentorjunnasta, jäänsulatuksesta, pölynsidonnasta, korroosiosuojauksesta kuin kylmätekniikasta ja kasvaneet luotettavaksi ja tunnetuksi kumppaniksi monella eri toimialalla. 

Keskitymme kehittämään ja valmistamaan ympäristön kannalta kestäviä ja turvallisia tuotteita, jotka tarjoavat tehokkaita vaihtoehtoja perinteisille ratkaisuille. Haluamme toimia edelläkävijöinä ja edistää toiminnallamme kestävää kehitystä. 

Innovatiivisuuden ja aktiivisen tuotekehityksen johdosta olemme maailmanluokan toimija etenkin jäänsulatuksen ja pölynsidonnan saralla. Kiinnostus tuoda yhä parempia ratkaisuja markkinoille on nostanut meidät myös merkittäväksi tekijäksi korroosiosuojauksessa ja kylmätekniikassa. Intohimo jatkuvaa tutkimusta kohtaan mahdollistaa sen, että voimme vastata tehokkaasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. 

Asiakkaamme ovat meille ensiluokkaisen tärkeitä ja asiakaslähtöisyys on yksi arvoistamme. Panostamme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parhaita mahdollisia ratkaisuja. Vahva osaamisemme eri segmenteissä ja jatkuva kehitystyö näkyvät kaikessa toiminnassamme ja tekevät meistä vastuullisen ja luotettavan toimijan. 

Kemion vastuullisuus

Vastuullisuus

Olemme sitoutuneita eettiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan kestävän kehityksen mukaisesti. Huomioimme kaikessa toiminnassamme ympäristön, sosiaalisen sekä taloudellisen vastuun. Vastuullisuustyömme perustuu arvoihimme ja on merkittävänä osana strategiaamme. 
 
Vastuullisena toimijana otamme ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme. Keskitymme kehittämään, valmistamaan ja tarjoamaan asiakkaillemme ympäristön kannalta kestäviä tuotteita, jotka eivät rasita luontoa ja mahdollistavat puhtaamman hengitysilman. Ympäristöystävälliset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään ja kohdentamaan resurssejaan sekä lisäämään turvallisuutta eri kohteissa. Teemme jatkuvaa kehitystyötä ja pyrimme vähentämään yhtiön ympäristövaikutuksia laadusta tinkimättä. 
 
Olemme sitoutuneita huolehtimaan henkilöstöstämme, asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme sekä muista sidosryhmistämme sekä yhteiskunnasta, jossa toimimme. Pyrimme pitkäaikaiseen ja sujuvaan yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Sitoutunut, osaava ja arvojemme mukaan toimiva henkilöstö on toimintamme perusta. Meille on tärkeää edistää entistä kestävämmän yhteiskunnan kehitystä. 
 
Pyrimme toiminnassamme jatkuvaan kasvuun ja kehitykseen laadusta tinkimättä. Taloudellinen vastuu näkyy tehokkaana ja vastuullisena resurssien käyttönä, riskienhallintana sekä tasaisen ja pitkäjänteisen taloudellisen hyödyn tuottamisena eri sidosryhmille. 

Laatu ja ympäristö

DNV on myöntänyt Kemionille ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit pitkäjänteisen työn tuloksena. Sertifikaatit viestivät luotattavuudestamme sekä sitoutumisestamme laatuun ja vastuullisuuteen.

ISO 9001 on kansainvälinen standardi, joka määrittelee laatujärjestelmän vaatimukset yritykselle. Noudatamme toiminnassamme korkeita laatuvaatimuksia ja olemme sitoutuneita toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Olemme asettaneet toiminnallemme laatutavoitteita, jotka liittyvät asiakaskokemukseen ja -tyytyväisyyteen, osaavaan henkilöstöön sekä luotettavuuteen ja nopeaan reagointikykyyn. Laatupolitiikkamme kattaa koko yrityksen toiminnan ja siinä korostetaan erityisesti asiakaslähtöisyyttä, asiantuntevaa henkilöstöä sekä halua kehittää ja parantaa korkealaatuisia tuotteitamme ja palveluitamme entistä paremmiksi.

Kemion keskittyy kehittämään ja valmistamaan markkinoille ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja muun muassa pölynsidontaan ja jäänsulatukseen. Kansainvälinen  ISO 14001 -sertifikaatti asettaa yritykselle ympäristöjohtamisen vaatimukset, minkä avulla yritys tarkastelee oman toimintansa ympäristövaikutuksia ja asettaa tavoitteita niiden pienentämiseksi. Sertifikaatti osoittaa, että Kemion on tietoinen ympäristövaikutuksistaan ja pyrkii pienentämään niitä jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti laadusta tinkimättä.

Vienti

Yrityksen vientiprojektia on toteutettu Euroopan unionin rahoittamana osana ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027” EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Vientiprojektin tavoitteena on laajentuminen kansainvälisille markkinoille vision mukaisesti.