Uudet biopolymeeripohjaiset ratkaisut pölynhallintaan. Lue lisää...

Uudet biopolymeeripohjaiset ratkaisut pölynhallintaan

Tänä keväänä Kemionilla käynnistyi uusi biopolymeereihin perustuvien pölynsidontatuotteiden kehitysprojekti yhteistyössä Fibenolin ja RMK:n kanssa. Projektin tarkoituksena on vahvistaa entisestään Kemionin kestävään kehitykseen keskittyvää tuotevalikoimaa. Yhteistyökumppanimme Fibenol on virolainen biomateriaalien valmistaja, joka panostaa Kemionin tapaan ekologisuuteen.

Tuotekehitysprojekti on jatkumoa tarpeelle löytää sorateiden pölynhallintaan korvike perinteiselle tiesuolalle. Pölyävät hiekka- ja soratiet ovat tuttu ongelma niin Suomessa kuin Virossa. Huolellisella teiden hoidolla vaikutetaan tiestön pinnan kuntoon sekä sitä kautta myös tienkäyttäjien ajomukavuuteen. Onnistuneella pölynsidonnalla ja tien stabiloinnilla voidaan vähentää myös keväisiin esiintyvien pinta- ja runkokelirikon muodostumista.

Viron valtion metsänhoitokeskus RMK vastaa metsäteiden kunnossapidosta. RMK on käyttänyt aiemmin hiekka- ja sorateiden pölynhallintaan kalsiumkloridia. Kalsiumkloridin käyttöä kuitenkin rajoitetaan jo useilla alueilla, sillä sen ympäristövaikutukset tunnistetaan haitallisiksi. RMK oli kiinnostunut löytämään uusia ratkaisuja, jotta teiden pölyäminen saadaan hallintaan ja biopolymeeripohjaiset tuotteet, joita Kemion kehittää yhdessä raaka-ainevalmistaja Fibenolin kanssa sopivat tähän tarkoitukseen erittäin hyvin.

Kemion panostaa tuotekehitykseen ja pyrkii aktiivisesti kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, jotka vastaavat yhä paremmin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, myös yhteistyössä muiden yritysten kanssa. Kemionilla on pitkä käytännön kokemus pölynsidonnasta ja ekologisista vaihtoehdoista, joten lähdimme mielellämme mukaan projektiin. Kemion keskittyy ympäristöystävällisten tuotteiden kehittämiseen ja tuotteet ovatkin täysin kloridivapaita sekä biohajoavia ja soveltuvat siten käytettäväksi kaikista herkimmille luontoalueille, kuten pohjavesialueille.

Projektia varten Kemion kehitti kolme erilaista biopolymeeripohjaista pölynsidontaliuosta Fibenolin raaka-aineista. Kemionin tutkimuksesta ja kehityksestä vastaava Seidi Helanterä kommentoi: ”Olemme innoissamme tästä projektista ja odotamme mielenkiinnolla tuloksia uusien ratkaisujen kestävyydestä ja soveltuvuudesta sorateille.” Jo viime kesänä Kemionin kehittämiä selluloosapohjaisia tuotteita testattiin hiekkateillä Suomessa lupaavin tuloksin.

Toukokuun alussa Virossa järjestettiin ensimmäiset kenttäkokeet, joissa testattiin pölynhallintaa Kemionin formulaatioilla Fibenolin biopolymeereista. RMK:n metsän parannusosaston johtaja Margus Reimann toteaa projektista: ”Olemme avoimia uusille ratkaisuille ja odotamme innolla testien tuloksia, saadaksemme paremman käsityksen vaihtoehdoista tienpidossa.”

Projektissa käytetyt liuokset ovat ekologisia vaihtoehtoja perinteiselle kloridipohjaiselle tiesuolalle. Kysyntä ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja kohtaan on kasvussa. Kemionin vientipäällikkö Heikki Takko korostaa biopolymeeripohjaisten tuotteiden monipuolisuutta ja esittää niiden soveltuvan erilaisiin sovellusalueisiin, kuten kaivoksiin ja teollisuuteen. Pölynsidontatuotteiden lisäksi tarve mikromuovipohjaisten polymeerien korvaamiseksi useilla teollisuuden osa-alueilla tulee EU:n lainsäädännön kautta. Kemion on jo nyt kehittänyt useita ratkaisuja teollisuuden prosesseihin ja uusia tutkimushankkeita avataan koko ajan.

Seuraavien kesäkuukausien aikana osapuolet seuraavat projektin tuloksia ja tavoitteena on löytää tehokas ratkaisu, jossa voidaan hyödyntää paikallisia ja luonnonmukaisia materiaaleja kestävästi.

Tutustu Kemionin pölynsidontaratkaisuihin täällä.