Uudet biopolymeeripohjaiset ratkaisut pölynhallintaan. Lue lisää...

Toimialakohtaiset
ratkaisut

Tarjoamme ympäristölle turvallisia ratkaisuja eri toimialoille.

Teiden kunnossapito

Liukkaudentorjunta ja jäänsulatus

Syksyllä mustan jään yllättäessä testataan ensimmäisen kerran talvihoidon toimivuutta. Seuraamalla sääolosuhteiden muutoksia liukkauteen voidaan varautua etukäteen. Jos luvassa on nollakelejä tai muutoin liukkaita olosuhteita, aloitetaan liukkaudentorjunta hyvissä ajoin ennakkoon. 

Jäätyneille pinnoille tehtävä jäänsulatus on huomattavasti vaativampaa ja jäänsulatusaineita joudutaan levittämään paljon enemmän. Laajassa käytössä olevat Kemionin nestemäiset ja kiinteät Eco-Melter liukkaudentorjunta- ja jäänsulatusaineet tarjoavat teiden kunnossapitäjille erinomaiset aseet niin ennakkoon tehtävään liukkaudentorjuntaan kuin jo muodostuneelle jäälle tehtävään jäänsulatukseenkin. 

Pölynsidonta ja pölyntorjunta

Kuiva kesäkausi, kovat sateet ja talven routa aiheuttavat vaurioita sorateille. Huolellisella sorateiden hoidolla vaikutetaan tiestön pinnan kuntoon sekä sitä kautta tienkäyttäjien ajomukavuuteen. Yksi tärkeä sorateiden hoitomuoto on keväisin tehtävä pölynsidonta. Onnistuneella pölynsidonnalla ja tien stabiloinnilla voidaan vähentää myös pinta- ja runkokelirikon muodostumista. Kemionin laajasta tuotevalikoimasta löytyy erinomaisia tuotteita sorateiden pölynsidontaan ja stabilointiin. Ympäristöystävälliset Eco-Binder – pölynsidontatuotteet ovat erinomainen vaihtoehto suolalle kohteissa, joissa ympäristövaikutuksia halutaan minimoida. 

Pölynsidonta ja pölyntorjunta - suosittelemme seuraavia tuotteita:

Liukkaudentorjunta ja jäänsulatus -suosittelemme seuraavia tuotteita:

Rautatiet, raitiotiet

Raitioteillä ja rautateillä esiintyy erilaisia lumeen ja jäähän liittyviä ongelmia talvisin etenkin nopeasti vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Raiteille kerääntyvä lumi sekä jään muodostuminen raiteille ja siten liukkaus ovat usein esiintyviä ongelmia. Eco-Melter RAIL -tuotesarja on kehitetty erityisesti raideympäristöön sekä muihin erittäin alhaisia materiaalivaikutuksia edellyttäviin kohteisiin (esim. tuulimyllyt ja teollisuuden erityiskohteet). Liukkaudentorjuntaan ja jäänsulatukseen soveltuvan tuotesarjan avulla voidaan tehokkaasti ennakoida liukkautta sekä minimoida jään ja lumen vaikutuksia vaihtelevissa ja vaativissa olosuhteissa. 

Liukkaudentorjunta ja jäänsulatus:

Kiinteistönhoito

Kemion tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kiinteistöjen kesäja talvihoitoon.

Liukkaudentorjunta ja jäänsulatus

Talviolosuhteet luovat omat haasteensa kiinteistönhoidolle. Talvisin kiinteistöjen rappuset ja kulkuväylät voivat olla petollisen liukkaita. Sopivalla liukkaudentorjunta- ja jäänsulatusaineella mahdollistetaan turvalliset ja toimivat rappuset ja kulkuväylät koko talvikauden ajan. 

Pölynsidonta

Parkkialueet ja pihapöly saadaan helposti ja tehokkaasti kuriin pölynsidonnan avulla. Myös etenkin keväisin esiintyvää katupölyä voidaan torjua merkittävästi Kemionin Eco-Binder -ratkaisujen avulla. Tuotteita voidaan käyttää jo yöpakkasten aikana, jolloin pölyämisen haitat saadaan tehokkaasti hallittua. 

Pölynsidonta - suosittelemme seuraavia tuotteita:

Täysin biohajoavat tuotteet pölynsidontaan

Nestemäiset:

Kiinteät:

Liukkaudentorjunta ja jäänsulatus -suosittelemme seuraavia tuotteita:

Täysin biohajoavat tuotteet liukkaudentorjuntaan ja jäänsulatukseen

Nestemäiset: 

Suolapohjaiset ratkaisut liukkaudentorjuntaan ja jäänsulatukseen

Nestemäiset: 

Teollisuus

Liukkaudentorjunta ja jäänsulatus

Sopivalla liukkaudentorjunta-aineella mahdollistetaan turvalliset ja toimivat kulkuväylät koko talvikauden ajan. Ekologiset Eco-Melter -tuotteet ovat erinomainen ratkaisu kaikkiin jään, lumen ja jäätymisen aiheuttamiin ongelmiin. Ennakkoon käytettyinä tuotteet estävät lumen ja jään kertymisen rakenteisiin ja ne sulattavat jo muodostunutta jäätä nopeasti ja tehokkaasti. 

Pölynsidonta

Teollisuus-, piha- ja varastoalueilla pölyäminen on pahimmillaan kesän kuivina jaksoina. Pinnan kuivuessa pöly nousee ilmaan helposti liikenteen ja tuulen mukana, ja lämpimällä säällä vesi haihtuu nopeasti, jolloin kastelun teho on lyhytaikainen.  

Pieniä partikkeleja sisältävä hienopöly, kuten betonipöly on vaaraksi terveydelle. Terveydellisten vaikutusten lisäksi hienopölyllä on vaikutusta myös ympäristölle ja laitteistoille. Pölynsidonnalla estetään myös materiaalin siirtyminen liikenteen mukana esimerkiksi sisätiloihin. 

Pölynsidontaliuoksemme soveltuvat sekä hankalan hienopölyn hallintaan että yleiseen pölynsidontaan esimerkiksi kulkuväylillä. Eco-Binder FS pölynsidontatuotteemme teho perustuu hygroskooppisuuteen eli tuotteen kykyyn sitoa kosteutta. Eco-Binder estää kosteutta haihtumasta ja pitää käsitellyn alueen pölyämättömänä.

Pölynsidonta - suosittelemme seuraavia tuotteita:

Täysin biohajoavat tuotteet pölynsidontaan

Nestemäiset: 

Liukkaudentorjunta ja jäänsulatus -suosittelemme seuraavia tuotteita:

Kaivokset

Liukkaudentorjunta ja jäänsulatus

Kaivosalueiden kulkuväylillä liukkaudentorjunnalla on tärkeä rooli raskaan liikenteen turvallisen kulun varmistamiseksi. Lisäksi pitkät kuljetuslinjat ja prosessilaitteet voivat helposti pysähtyä jäätymisen seurauksena. 

Kemionin jäänsulatusaineilla kulkuväylien liukkaudentorjunta ja jäätyneiden kuljetuslinjojen sulatus onnistuu vaivattomasti. Biohajoavat Eco-Melter -tuotteet eivät myöskään kerry kaivosten suljettuihin vesikiertoihin. 

Pölynsidonta

Pöly aiheuttaa monenlaisia haasteita kaivoksissa ja niiden lähialueilla. Hengitysteihin kulkeutuva pöly voi aiheuttaa terveysongelmia. Lisäksi runsas pölyäminen voi aiheuttaa niin laitteiden ja prosessien toiminnallista haittaa sekä esteettistä haittaa alueella.  

Kemionin ympäristöystävälliset tuotteet soveltuvat erinomaisesti kaivosten pölynsidontaan. Luonnollisten ja kestävien ratkaisujen avulla pölyä hallitaan tehokkaasti. Tuotteita voidaan käyttää pohjavesialueilla, sillä ne eivät kerry luontoon tai vesistöön. Eco-Binder tuotteiden pölynsidontakyky perustuu joko kosteuden sitomiseen ilmasta pintarakenteen kostuttamiseksi (hygroskooppisuus) tai pölyävän hienoaineen muokkaamisesta isommiksi kokonaisuuksiksi (flokkaus). Molemmissa menetelmissä pölyn muodostuminen ilmaan vähenee. Flokkauksella voidaan lisäksi vähentää haitallisten aineiden liukoisuutta ympäristöön. 

Soveltuvia käyttökohteita ovat mm. 

  • louhokset 
  • rikastamot 
  • rikastushiekka-altaat 
  • kaivostiet 

 Eco-Binder -tuoteryhmää voidaan käyttää myös talvipölynsidonnassa ja tuotteet on helppo säilyttää, sillä ne kestävät jopa -50 astetta pakkasta varastoidessa. 

Pölynsidonta - suosittelemme seuraavia tuotteita:

Täysin biohajoavat tuotteet pölynsidontaan

Nestemäiset:

Kiinteät:

Liukkaudentorjunta ja jäänsulatus -suosittelemme seuraavia tuotteita:

Täysin biohajoavat tuotteet liukkaudentorjuntaan ja jäänsulatukseen

Nestemäiset: 

Satamat, laivat ja lautat

Liukkaudentorjunta ja jäänsulatus

Satamissa on runsaasti liikennettä ja on tärkeää, että kulkuväylät pysyvät kunnossa ja ovat siten turvalliset liikkua. Kulkuväylien talvikunnossapitoon tarvitaan tehokkaita ratkaisuja. Vesistöjen läheisyydessä on myös tärkeää huomioida käytettävän tuotteen ympäristövaikutukset. Eco-Melter tuotteet ovat täysin biohajoavia, joten ne eivät kerry luontoon tai vesistöön. 

Pölynsidonta

Satama-alueilla pölyäminen voi olla merkittävä turvallisuushaitta. Tiepölyn lisäksi pölynlähteitä ovat tyypillisesti satamassa käsiteltävät aineet. Kemionin pölynsidonta-aineet tarjoavat tehokkaita ratkaisuja erilaisten pölyävien materiaalien hallintaan. Ekologisten Eco-Binder tuotteiden korroosiovaikutus on hyvin alhainen ja ne ovat turvallisia käyttää myös vesistöjen läheisyydessä. 

Pölynsidonta - suosittelemme seuraavia tuotteita:

Täysin biohajoavat tuotteet pölynsidontaan

Nestemäiset: 

Liukkaudentorjunta ja jäänsulatus -suosittelemme seuraavia tuotteita:

Urheilukentät ja leikkipaikat

Liukkaudentorjunta ja jäänsulatus

Kemionin tuotteet mahdollistavat urheilukenttien käytön myös talvella. Tehokkaiden tuotteiden avulla kentät pidetään sulina ja käyttökuntoisina ympäri vuoden.  

Eco-Melter -tuotteet ovat ympäristöystävällinen vaihtoehto jäänsulatukseen, sillä ne ovat biohajoavia eivätkä kerry luontoon. Tuotteet ovat turvallisia ja helppokäyttöisiä. 

Pölynsidonta

Hiekkakentille, leikkikentille ja päällystämättömille alueille on usein tarpeellista tehdä pölynsidontakäsittely, jolla saadaan tehokkaasti hallittua pölyämistä. Näin voidaan merkittävästi parantaa urheilemisen ja leikkimisen viihtyisyyttä ja turvallista. Kemionin Eco-Binder tuotteilla pölynsidontakäsittely on mahdollista tehdä niin, että urheileminen ja leikkiminen on turvallista ja suolauksesta aiheutuvia haittavaikutuksia ei esiinny. 

Pölynsidonta - suosittelemme seuraavia tuotteita:

Täysin biohajoavat tuotteet pölynsidontaan

Nestemäiset: 

Liukkaudentorjunta ja jäänsulatus -suosittelemme seuraavia tuotteita:

Golf-kentät

Kemionin ympäristöystävällinen jäänsulatusrae on käytössä kymmenillä golfkentillä ympäri Suomen. 

Vaihtelevat sääolosuhteet ja nurmikon päälle muodostuva jääkerros ovat monilla golfkentillä jokavuotinen ongelma. Golfkentän talvihoidossa on tärkeää löytää sopivat aineet ja menetelmät sekä varautua ennalta nopeastikin vaihteleviin sääolosuhteisiin.  

Toimivat jäänpoistomenetelmät ovat kriittisiä golfkentille, sillä jäästä aiheutuu merkittävää haittaa viheriöille. Nurmikko tukehtuu jään alle, kun sinne ei pääse happea eivätkä haitalliset kaasut pääse poistumaan. Viheriön tukehtuessa se muuttuu ruskeaksi ja vaatii keväällä lisäkylvöä, josta taas aiheutuu lisäkustannuksia. Golfkenttien toiminnan kannalta on tärkeää, että viheriöt säilyvät talven läpi ja ovat hyvässä kunnossa, kun golfkausi avataan keväällä. Nurmikon huono kunto saattaa aiheuttaa merkittäviä viivästymiä kauden avaamiseen, mikä voi johtaa huomattaviin taloudellisiin tappioihin. 

Eco-Melter –rakeet tunkeutuvat tehokkaasti paksunkin jääkerroksen läpi ja mahdollistavat siten ilman kierron nurmen pinnassa ja jään poistaminen on myös helpompaa. Rakeet hajoavat nopeasti maaperässä eivätkä aiheuta ongelmia nurmelle. 

Suosittelemme seuraavia tuotteita: 

Täysin biohajoavat tuotteet jäänsulatukseen ja jäänpoistoon

Kiinteät:

Hevosala

Liukkaudentorjunta ja jäänsulatus

Talvikunnossapidon tarkoituksena on pitä kentät ja maneesit käyttökuntoisena läpi talven. Oleellisena osana lanauksen ja aurauksen lisäksi on sopiva jäänsulatusaine.  

Eco-Melter -tuotteiden avulla ratsastusalueet saadaan pidettyä sulana tehokkaasti ja ympäristöä huomioiden. Biohajoavat tuotteet eivät keräänny pohjamateriaaliin ja siten koveta sitä. Tuotteet ovat vähintään yhtä tehokkaita kuin perinteiset suolaratkaisut. Sopivan jäänsulatustuotteen avulla saadaan pidettyä maneesi sulana läpi talvikauden ja ulkokenttien käyttöaikaa saadaan merkittävästi pidennettyä. Ulkokentällä lumikerros on itsessään hyvä pohja ratsastukselle, sen lisäksi Eco-Melterillä pystytään pitämään kenttä sulana lumettomana pakkasaikana. Kevät-talvella kentät saadaan ajoissa käyttökuntoiseksi sulatusaineen avulla. 

Pölynsidonta

Etenkin kesäisin kenttien pölyäminen aiheuttaa haasteita päivittäiseen kunnossapitoon ja sitoo resursseja. Runsaasta pölyämisestä seuraa niin terveydellisistä, toiminnallista kuin esteettistä haittaa. Olemme kehittäneet erilaisia ratkaisuja tallien, ratsastuskenttien ja maneesien pölyongelmiin. 

Keskitymme pääsääntöisesti täysin biohajoaviin tuotteisiin, mutta laajasta valikoimastamme löytyy myös perinteisempiä ja kustannustehokkaampia vaihtoehtoja. 

Tuotteemme ovat täysin turvallisia käyttää ihmisten ja eläinten läheisyydessä eikä niissä ole voimakasta hajua. 

Kemionin pölynsidonta-aineilla voidaan pidentää kastelun vaikutusta. Kosteutta sitovat tuotteet voidaan levittää kentälle kastelun jälkeen, jolloin sidotaan kosteutta pohjamateriaaliin ja hidastetaan sen hiahtumista. 

Pölynsidonta-aineemme ovat erinomainen ratkaisu myös kilpailuihin ja tapahtumiin. Kentän käyttöasteen ollessa suuri ja kastelun tarpeen vähentämisellä voidaan sujuvoittaa kilpailuja ja tapahtumia. 

Pölynsidonta - suosittelemme seuraavia tuotteita:

Täysin biohajoavat tuotteet pölynsidontaan

Nestemäiset: 

Osittain biohajoavat tuotteet pölynsidontaan

Nestemäiset: 

Suolapohjaiset ratkaisut pölynsidontaan

Nestemäiset: 

Liukkaudentorjunta ja jäänsulatus -suosittelemme seuraavia tuotteita:

Täysin biohajoavat tuotteet liukkaudentorjuntaan ja jäänsulatukseen

Nestemäiset:

Kiinteät:

Suolapohjaiset tuotteet liukkaudentorjuntaan ja jäänsulatukseen

Nestemäiset:

Maatalous

Tarjoamme ratkaisuja maatalouteen. Maataloudessa käytettävät työkoneet ja metallipinnat joutuvat usein korroosiolle alttiiksi. Esimerkiksi rehunteossa käytettävien voimakkaasti happamien säilöntäaineiden aiheuttama korjuukoneiden korroosio on voimakasta. Koneet syöpyvät pääsääntöisesi rehun mekaanisen rasituksen ja säilöntäaineena käytettävien happojen ja veden yhteisvaikutuksen vuoksi. Tästä seuraa mm. seuraavia ongelmia, joita autamme ratkaisemaan: 

  • Koneiden vaihtoarvo heikkenee, käyttöikä lyhenee, esteettiset haitat
  • Kunnossapitokustannukset lisääntyvät
  • Laakerivauriot
  • Konerikot
  • Sähköliitinten ongelmat 

Suosittelemme seuraavia tuotteita korroosiosuojaukseen: 

Korroosio Stop 

Se on turvallinen glyseroli-pohjainen ratkaisu pesuun ja laitteistojen suojaukseen. Se sopii laitteistoon päivittäiseen pesuun ja myös pidempiaikaiseen suojaöljykäyttöön. Korroosio Stop sisältää tarkasti valittuja maatalousympäristöön sopivia turvallisia lisäaineita antamaan parhaan suojan metallipinnoille. 

Pesun ja korroosiosuojan lisäksi Korroosio Stop parantaa rehunteon työturvallisuutta pienentämällä happokäryjä. 
Tuote soveltuu myös muiden korroosiolle alttiiden maatalouskoneiden ja -laitteiden suojaamiseen (esim. lannoitelevittimet, lietevaunut jne.). 

Tuotteen pakkaskestävyys on noin -20 °C. 

Jäähallit, -areenat ja kylmälaitokset

Tarjoamme ratkaisuja jäähalleihin, -areenoille ja kylmälaitoksiin. Kylmäliuoksiin pohjautuvat epäsuorat jäähdytysjärjestelmät ovat olleet jo pitkään vakiintunutta tekniikkaa ilmastoinnin jäähdytyksessä, jääradoissa ja -areenoissa, elintarviketeollisuudessa sekä prosessiteollisuuden monissa eri sovelluksissa. Jatkossa kylmäliuosten osuus kasvavaa entisestään kiristyvien kylmäainemääräysten sekä uusien kylmäaineiden turvallisuuteen liittyvien syiden johdosta. Kemionin ympäristöystävällinen Eco-Cooler on erinomainen ratkaisu tehokkaaseen jäähdytykseen.

Kylmätekniikka ja lämmönsiirto - Suosittelemme seuraavia tuotteita:

Eco-Cooler 

Eco-Cooler kylmäliuos kulkee jään alla olevissa putkissa, aikaansaa jään muodostumisen sekä ylläpitää jäätä sopivassa lämpötilassa. 

Eco-Cooler kuuluu Kemionin ympäristöystävälliseen erikoistuotevalikoimaan. Liuos on sen erinomaisten ominaisuuksien johdosta energiatehokas ja ekologinen ratkaisu lämmönsiirtoon. Tuote soveltuu loistavasti esimerkiksi jäähallien ja isojen jääareenoiden kylmäliuokseksi. 

Korroosiosuojaus - Suosittelemme seuraavia tuotteita:

Koresto

Koresto on ympäristöystävällinen ja turvallinen korroosioinhibiitti-lisäaine vesiliuoksiin. Kemionin ainutlaatuiseen tuotekoostumukseen soveltuva tuote sopii erityisesti lämmönsiirtonesteisiin, jäähdytysliuoksiin sekä metallin työstöliuoksiin.

Pyydä meiltä tarjous