Tjänster

I takt med att Kemions verksamhet vuxit, har ett starkt kunnande inom praktisk kemi byggts upp genom åren. Vi har blivit experter inom halkbekämpning, issmältning och dammbindning, korrosionsskydd, värmeöverföring och kylteknik. 

Vi erbjuder mångsidiga expert- och konsulttjänster inom följande användningsområden: 

  • Halkbekämpning Issmältning, avisning och förebyggande av isbildning 
  • Dammbindning och dammkontroll 
  • Korrosion (t.ex. korrosionsundersökningar) 
  • Värmeöverföring och kylteknik 

Vi löser gärna dessa utmaningar tillsammans med våra kunder och erbjuder effektiva lösningar på ett praktiskt sätt.