Specialbeställda produkter

Vi erbjuder konkurrenskraftiga lösningar. I vårt produktsortiment finns kylmedel Eco-Cooler och Korrosion Stop för starkt korrosionsskydd. Vi erbjuder också baskemikalier, som kaliumformiat, natriumformiat, svavelsyra, saltsyra, kalciumklorid, glycerol, natriumhydroxid och -hypoklorit samt utvalda specialtvätt- och värmeöverföringsmedel.

Vi behärskar de tekniska egenskaperna, säkerhetsföreskrifterna, samt miljö- och materialpåverkan för våra produkter. 

Eco-Cooler – värmeöverföringsvätska

Eco-Cooler är en kaliumformiatbaserad organisk värmeöverföringsvätska, med ypperliga värmeöverförings- och kylmedelegenskaper:

 • Eco-Cooler levereras i kanistrar eller i 1000 liters IBC-behållare.

Korrosion Stop – ett starkt korrosionsskydd

Arbetsmaskiner och metallytor i jordbruk och industri utsätts ofta för korrosion. I exempelvis foderframställning åstadkommer de starkt sura konserveringsmedlen stor korrosion på skördemaskinerna. Maskinerna korroderar i huvudsak på grund av samverkan av mekanisk påfrestningen av fodret, de sura konserveringsämnena och vatten. Detta ger upphov till följande problem:

 • Maskinernas livslängd och andrahandsvärde minskar
 • Kostnaden för underhåll ökar
 • Maskinhaveri, lagerslitage
 • Eltekniska problem

Organiska produkter

 • Kaliumformiat 75 %
 • Kaliumformiat 50 %
 • Natriumformiat 23 %
 • Natriumformiat fast
 • Natriumacetat fast
 • Glycerol 99 %

Oorganiska produkter

 • Kalciumklorid fast 
 • Kalciumklorid 32 %
 • Natriumhypoklorit 10-15 %
 • Natriumhydroxid 20-50 %
 • Saltsyra 33 %
 • Svavelsyra 75 %