Referensberättelse: Consolis Parma

Consolis Parma är Finlands strösta tillverkare av betongelement. Consolis Parma levererar produkter för behoven av bostads-, kontors- och infrastrukturbyggande. Parma är en del av Consolis Group, som är Europas största tillverkare av lösningar baserade på betongteknologi och en tillverkare av prefabricerade betongdetaljer. Consolis erbjuder lösningar för byggbranschen, järnvägstrafik, infrastruktur och stadsbyggande. Företaget betonar livscykelvisdom och hållbar betongkonstruktion. Miljön beaktas genom ansvarsfull utveckling av den byggda miljön och professionellt skötta leveranser som utnyttjar modern teknik.

Miljövänligheten hos Kemions produkter är viktig för Parma, eftersom nästan all dess fabriker ligger i grundvattenområden. I känsliga miljöområden kan dammbindning endast ske med lämpliga ämnen. Finlands miljöcentral har studerat ämnen som är lämpliga för grundvattenområden och rekommenderat Kemions produkter för användning i klass 1 grundvattenområden. Kemion fokuserar på att utveckla och tillverka produkter som är så miljövänliga som möjligt, baserade på till exemple, ekologiska och biologiskt nedbrytbara ingredienser. Ekologiska alternativ är bättre för miljön eftersom de inte bbelastar naturen.

Samarbetet mellan Kemion och Parma inom da

FAQ Dammbindning

Undrar du över detaljerna kring dammbindning? Nedan listas de vanligaste frågorna angående dammbindning och Kemions

Lue lisää »