Om oss

Miljövänliga lösningar

Kemion vill erbjuda sina kunder miljövänlig och den bästa kemin. Vi är beviset på att det finns utrymme för en snabb och flexibel aktör, som erbjuder nya och bättre produkter. Vi är entusiastiska över kemin och dess otaliga möjligheter.

Kemions mission är att minimera följande problem:
 • Vinterhalka
 • Problem med isbildning 
 • Dammbildning 
 • Korrosion

Bästa kemin

Kemion erbjuder den bästa kemin och kunskap i följande tillämpningar:
 • Issmältning, halkbekämpning, motverka isbildning,
 • Dammbindning, dammbekämpning
 • Korrosionsskydd och -konsultering
Kemions kundlöfte
 • Förstklassiga lösningar under Kemion® varumärket.
 • Produkt- och applikationskunnande av världsklass 
 • Snabb och pålitlig distribution
 • Alltid tillgänglig

Den bästa till vår kund

Vision

Vår vision är att vara den mest pålitliga leverantören av miljövänliga avisning- och dammbindningslösningar. Vi är stolta över vår kunskap och vår position, som vi har uppnått genom innovation, tillförlitlighet och utmärkt kundservice. Vår verksamhet är ansvarsfull och grundar sig på företagets värderingar och etiskt hållbara affärsmodeller.

Värderingar
 • Vi lyssnar och högaktar våra kunder och samarbetspartner
 • Vi samarbetar friktionsfritt med olika partners
 • Vi är stolta över det miljövänlig mervärde vi ger våra kunder

En lång erfarenhet av praktisk kemi

Kemion Oy:s grundare och verkställande direktör är Timo Nissinen, civilingenjör i kemiteknik. Timo ansvarar för försäljning och utveckling av affärsverksamheten. Timo har bla arbetat för Kemira med olika uppgifter inom internationell handel. Förutom försäljning och marknadsföring har han lett otaliga projekt och produktutveckling.

Teknologie licentiat Jari Kukkonen ansvarar för Kemions teknologi. Jari har verkat i produktutveckling samt startat nya affärsområden bla i Kemira och i små- och medelstora företag. 

Timo och Jari har bidragit till flera patent och uppfinningar som gett upphov till ny affärsverksamhet samt skrivit vetenskapliga artiklar och i fackpress.