Lösningar för dammproblem med miljövänliga Eco-Binder produkter

Särskilt under sommaren uppstår damm nästan överallt: grusvägar, parker, byggarbetsplatser, gruvor och till exempel industrin. I de flesta fall kontrolleras damm genom att vattna området eller materialet. Vid varmt väder är bevattning dock ineffektivt eftersom fukt avdunstar snabbt från den behandlade ytan. Det finns också situationer där det inte är möjligt att behandla ytan med vatten på grund av materialvätning. Därför behövs kemiska lösningar.

Eco-Binder-produkter ger en effektivare dammbindning och minskar antalet dammbindningsbehandlingar. Eftersom det finns många dammiga material och områden, har Kemion utvecklat ett antal olika typer av dammbindningsmedel. Eco-Binder-produkterna är baserade på hygroskopicitet, dvs fuktbindande, flockning, dvs bindande dammpartiklar tillsammans, och reducerad ytspänning, dvs förbättrad vattenpenetration. Kemion tillverkar också skräddarsydda lösningar för att möta dammkontrollbehoven hos specialområden.

Finska Eco-Binder-produkter används mycket till exempel för att kämpa mot gatudamm, dammbindning i grusvägen och för ytbehandling av högen. Eco-Binder produkter har en lång hållbarhet, vilket gör dem lätta att lagra. Produkterna är också miljövänliga, biologiskt nedbrytbara och innehåller inte skadliga ämnen.

Läs mer om våra naturliga och hållbara dammbindningsprodukter här!

FAQ Dammbindning

Undrar du över detaljerna kring dammbindning? Nedan listas de vanligaste frågorna angående dammbindning och Kemions

Lue lisää »