Kemion har erhållit ISO 9001 och ISO 14001 certifikat. Läs mer…

Kylning och värmeöverföring

Indirekta kylsystem baserade på köldbärare har länge varit en väletablerad teknik inom luftkonditioneringskylning, ishallar och arenor, livsmedelsindustrin och många olika applikationer inom processindustrin. I framtiden kommer andelen köldbärare att växa ännu mer på grund av strängare köldmedieregler och skäl relaterade till säkerheten för nya köldmedier. Kemions miljövänliga Eco-Cooler är en utmärkt lösning för effektiv kylning. 

Produkter

Eco-Cooler är en miljövänlig kyl- och värmeöverföringslösning utvecklad av Kemion. Tack vare sin låga viskositet är produktens värmeöverföringsegenskaper utmärkta, speciellt vid låga driftstemperaturer. Eco-Cooler är perfekt lämpad som köldbärare för ishallar och kylanläggningar. Om produkten kommer ner i marken bryts ämnet ner helt och är därför säkert att använda även i grundvattenområden.  

Eco-Cooler

Eco-Cooler är en formiatbaserad värmeöverföringsvätska med utmärkta värmeöverförings- och köldbäraresegenskaper:

  • Låg viskositet
  • Bra värmeledningsförmåga
  • Hög specifik värmekapacitet
  • Klassificerad som ofarlig och icke brandfarlig
  • Bryts ned snabbt i naturen om det läcker ut i miljön
  • Fryspunkt -50 °C
  • Kan spädas med vatten av god kvalitet i volymförhållandet 1:1 vilket ger en fryspunkt på -20 °C
  • Eco-Cooler levereras som bulk eller i 1000 liters IBC-behållare.