Korrosion Stop

Ett starkt korrosionsskydd för jordbruk och industri

Arbetsmaskiner och metallytor i jordbruk och industri utsätts ofta för korrosion. I exempelvis foderframställning åstadkommer de starkt sura konserveringsmedlen stor korrosion på skördemaskinerna. Maskinerna korroderar i huvudsak på grund av samverkan av mekanisk påfrestningen av fodret, de sura konserveringsämnena och vatten. Detta ger upphov till följande problem:

  • Maskinernas livslängd och andrahandsvärde minskar
  • Kostnaden för underhåll ökar
  • Maskinhaveri, lagerslitage
  • Eltekniska problem

Korrosion Stop är framtagen för att svara på ovan beskrivna problem.

Korrosion Stop är en trygg på glycerol baserad lösning för skydd och tvättning av utrustning. Korrosion Stop kan användas för daglig tvätt samt som mer bestående skyddsolja. Korrosion Stop innehåller noggrant utvalda, för lantbruk lämpliga tillsatsämnen, som ger det bästa skyddet för metallytor. 

Korrosion Stop förbättrar också arbetsskyddet genom att minska sura utdunstningar i foderproduktionen. Produkten är också lämplig för skydd av andra lantbruksmaskiner som är utsatta för korrosion, exempelvis gödselspridare, slamkärror mm.

Korrosion Stop levereras i 5 (6 kg) och 20 liters (24 kg) kanister. Även större leveranser är möjliga.

Produktens tål cirka -20 °C kyla. Produkten kan spridas exempelvis med högtryckstvätt.


Läs mera …

Korrosion Stop produktblad

Ladda Korrosion Stop produktblad, innehåller bla tekniskt data samt instruktioner för dagligt bruk.

[ Ladda ner ]

Användarrecension, publicerad i Urakointiuutiset 9/2016

För entreprenör Harju är maskinernas skick viktig. Rost förorsakad av syror har varit ett stort problem vid skörd och bearbetning av foder. Harju beslöt pröva Kemion:s produkt Korrosion Stop. Läs mera om den av Harju utvecklade tvättmetoden.

[ Ladda ner ]

Korrosionstest, publicerad i ”Käytännön Maamies” tidningen 9/2016

Korrosion är ett besvärligt fenomen, som tär på maskinernas kondition och värde. Speciellt vid foderproduktion är rost ett problem. Läs mera (på engelska) hur Korrosion Stop klarade sig i ”Käytännön Maamies” tidningens test.

[ Ladda ner ]