Kemion har erhållit ISO 9001 och ISO 14001 certifikat

DNV har beviljat ISO 9001 och ISO 14001 certifikat åt Kemion sommaren 2023 som ett resultat av ett långsiktigt arbete. Certifikaten är särskilt värdefulla för oss, eftersom de kommunicerar vår tillförlitlighet och vårt engagemang för kvalitet och ansvar.

ISO 9001: Förstklassig service utan att kompromissa med kvaliteten

ISO 9001 är en internationell standard som definierar kvalitetssystemets krav för ett företag. Vår verksamhet följer höga kvalitetsstandarder och vi är engagerade i ständiga förbättringar. Vi har satt upp kvalitetsmål för vår verksamhet som är relaterade till kundupplevelse och nöjdhet, kompetent personal, pålitlighet och lyhördhet. Vår kvalitetspolicy omfattar hela företagets verksamhet och innehåller kundorienterat förhållningssätt, professionell personal och viljan att utveckla och förbättra våra högkvalitativa produkter och tjänster för att bli ännu bättre.

ISO 14001: Fokus på miljövänlighet

Kemion fokuserar på att utveckla och producera miljövänliga alternativ för marknaden, inom området dammbindning och issmältning. Det internationella ISO 14001-certifikatet ställer miljöledningskrav för företaget. I processen har vi undersökt miljöeffekterna av vår verksamhet och satt upp mål för att minska dem. Certifikatet visar att Kemion är medveten om dess miljöpåverkan och strävar efter att minska dem utan att kompromissa med kvaliteten.

Certifikatet är resultatet av ett långt arbete som visar vårt engagemang för miljöansvar och en mer hållbar framtid. Vi har arbetat länge med att utveckla och erbjuda mer miljövänliga lösningar och som ett resultat har vi uppnått ISO 14001-certifikatet. Vi är särskilt stolta över certifikatet, eftersom det är ett påtagligt resultat av vårt engagemang för miljöansvar. Ansvar och riskhantering står i centrum för vår verksamhet, varför vi regelbundet utvärderar miljöaspekter och risker relaterade till vår verksamhet och genom kontinuerlig verksamhetsutveckling strävar vi efter att förebygga och minska risker.

FAQ Dammbindning

Undrar du över detaljerna kring dammbindning? Nedan listas de vanligaste frågorna angående dammbindning och Kemions

Lue lisää »