Eco-Melter – kraft i issmältningen

När hösten övergår i vinter ställs vi inför issmältnings- och halkbekämpningsproblem. Trappor och gångar i fastigheter är bedrägligt hala, svart is utgör en fara i trafiken och is och snö måste åtgärdas. För entreprenören, kan jorden frysa fast på lastbilsflaket. För flyg- och järnvägstrafiken är vintern besvärlig och underhållet kräver utmärkta hjälpmedel och högt kunnande. 

Eco-Melter issmältnings- och halkbekämpningsprodukter är utvecklad för den nordiska marknaden. Eco-Melter serien representerar modern issmältningskemi och produkterna är ekologiska, det biologiska sönderfallet i marken är snabbt. Dessutom är produkten säker att använda och dess materialpåverkan är liten. 

Eco-Melter behållare i ett lager.

Eco-Melter L
Formiat baserad lösning
Leverans: Löskanister, 1000 liters IBC-behållare och 200 liters tunna (4 stycken per lastpall)

Eco-Melter LN
Formiat baserad lösning
Leverans: Löskanister, 1000 liters IBC-behållare och 200 liters tunna (4 stycken per lastpall)

Kemion® Eco-Melter L formiat baserade produkter är utmärkta lösningar för alla is-, snö- och nedisningsproblem. Använda i förebyggande syfte, förhindrar de effektivt is och snö ansamling och smälter snabbt och effektivt eventuell is. Det är lätt att sprida den vätskeformiga Eco-Melter L lösningen och tack vare den låga fryspunkten (min. -50 °C) kan lösningen användas även vid låga temperaturer.

Eco-Melter påsar i ett lager.

Eco-Melter S
Formiat baserad, granulat
Leverans: 1000 kg:s och 25 kg:s säckar (1000 kg:s säck levereras på lastpall)

Eco-Melter S (Solid, i fast form) produkten är en utmärkt lösning för effektiv och långvarig halkbekämpning. Granulatet har en oregelbunden form, när granulatet sprids fastnar den och hålls kvar på underlaget. Produkten kan användas under stränga väderförhållanden och den har visat sig vara effektiv ända ner till -15 °C. Dess issmältningskapacitet kan ytterligare effektiveras genom att blöta produkten med Eco-Melter® L lösning. 

Eco-Melter produkterna är helt kloridfria och deras pH är svagt basiskt. Därför är den korrosiva belastningen på metall och betong lägre än för traditionella salter. Otaliga laboratorie- och fältundersökningar visar, att formiatet i Eco-Melter sönderfaller fullständigt till koldioxid och vatten i marken innan det når grundvattnet. Finlands miljöcentral (Syke) rekommenderar därför användning av formiater framom salter på grundvattenområden.


Article about Eco-Melter experiences in the City of Lahti Finland, has been published.

Read the article here.