Eco-Melter – kraft i issmältningen

När hösten övergår i vinter ställs vi inför issmältnings- och halkbekämpningsproblem. Trappor och gångar i fastigheter är bedrägligt hala, svartis utgör en fara i trafiken och is och snö måste åtgärdas. För vägar och järnvägstrafiken är vintern besvärlig och underhållet kräver utmärkta hjälpmedel och högt kunnande. Bredvid, för uppdragstagare, kan jorden frysa fast på lastbilsflaket. Då det kan vara svårt att lossa det.

Kontakta oss! >>

Rätt avisningsmedel och effektiva användningsmetoder ger många möjligheter till proaktivt halkskydd och anti-frysning samt snö- och issmältning. Vi erbjuder dig den rätta lösningen för halkskydd, även med hänsyn till miljöeffekter, säkerhet och materialeffekter.

Eco-Melter® produkt familj

Eco-Melter issmältnings- och halkbekämpningsprodukter är utvecklad för vinterförhållanden. Eco-Melter serien representerar modern issmältningskemi och produkterna är ekologiska, och snabbt biologiskt nedbrytbar. Dessutom är produkten säker att använda och dess materialpåverkan är liten.

Eco-Melter produkterna är helt kloridfria. Produktens korrosiva belastning på metall och betong är lägre än för traditionella salter.

Otaliga laboratorie- och fältundersökningar visar, att Eco-Melter ingredienser sönderfaller fullständigt till koldioxid och vatten i marken innan det når grundvattnet. Finlands miljöcentral (Syke) rekommenderar därför användning av formiater speciellt på grundvattenområden.

Eco-Melter-produkter är lämpliga för olika issmältnings- och halkbekämpningsapplikationer.

Flytande issmältningsmedel, 100 % biologiskt nedbrytbar

Leverans: Löskanister, 1000 liters IBC-behållare, 200 liters och 20 liters tunna

Eco-Melter® L-lösningen är lämplig för många av de mest typiska issmältnings- och halkbekämpningsapplikationerna. Produkten innehåller en stor mängd aktiva ingredienser, därför den reagerar snabbt och effektivt med snö och is. Eco-Melter® L är lämplig för halkbekämpningen vid mycket låga temperaturer.

Den är särskilt lämplig för applikationer där utmärkta issmältningsförmåga och lägsta möjliga korrosion och miljöpåverkan krävs. Produkten kan användas i grundvattenområden.

Fast issmältningsgranulat, 100 % biologiskt nedbrytbar

Leverans: 1000 kg:s, 200 kg:s och 25 kg:s säckar

Eco-Melter S -granulat är en utmärkt lösning för effektiv och långvarig halkbekämpning. Granulatet har en oregelbunden form, när granulatet sprids fastnar den och hålls kvar på underlaget.

Produkten kan användas under svåra väderförhållanden och den har visat sig vara effektiv ända ner till -15 °C. När den blandas med sandningskross förbättrar Eco-Melter® S väsentligt sandens funktionalitet. Produkten kan användas i grundvattenområden.

Flytande issmältningsmedel, 100 % biologiskt nedbrytbar

Leverans: Löskanister, 1000 liters IBC-behållare, 200 liters och 20 liters tunna

Eco-Melter® LN lösningen innehåller en optimerad sammansättning, varför den reagerar snabbt och effektivt med snö och is. Produkten är väl lämpad för att bekämpa svart is på hösten och våren. Produkten kan användas i grundvattenområden.

Flytande issmältningsmedel, 100 % biologiskt nedbrytbar

Leverans: Löskanister, 1000 liters IBC-behållare, 200 liters och 20 liters tunna

Eco-Melter® LM är en ny, miljövänlig innovation för issmältningen och halskydd. Produkten är särskilt lämpad för områden där god issmältningsförmåga krävs. Produkten innehåller en optimerad mängd aktiva ingredienser, och som en kostnadseffektiv lösning är den lämplig för olika vinterförhållanden och platser. Produkten kan användas i grundvattenområden.

Flytande issmältningsmedel, 100 % biologiskt nedbrytbar

Leverans: Löskanister, 1000 liters IBC-behållare, 200 liters och 20 liters tunna

Eco-Melter® L PRO är miljövänligt flytande avisnings- och halkskyddsmedel. Eco-Melter® L PRO lösningen är utvecklad för professionell användning och speciellt för krävande förhållanden. Produkten har en hög issmältningskapacitet och en långvarig effekt.

Produkten är snabbverkande, effektiv och lätt att sprida även vid låga temperaturer. Produkten kan användas i grundvattenområden.

Produktserien Eco-Melter® RAIL har utvecklats speciellt för järnvägsmiljöer som kräver mycket låga materialeffekter (t.ex. väderkvarnar och speciella industriobjekt)

Flytande issmältningsmedel, 100 % biologiskt nedbrytbar

Leverans: Löskanister, 1000 liters IBC-behållare, 200 liters och 20 liters tunna

Eco-Melter® RAIL är ett biologiskt nedbrytbart issmältnings- och halkbekämpningsmedel. Det är särskilt lämplig för platser där utmärkta issmältningsförmåga och lägsta möjliga korrosioneffekt krävs.

Produkten är också bra alternativ för områden där den elektriska ledningsförmågan för produkten som användas måste vara låg (t.ex. elextriska växlar)

Fast issmältningsgranulat, 100 % biologisk nedbrytbar

Leverans: 1000 kg:s, 200 kg:s och 25 kg:s säckar

Eco-Melter® S-RAIL är et biologiskt nedbrytbart fast issmältnings- och halkbekämpningsmedel. Lämplig för användning i grundvattenområden. Eco-Melter® S-RAIL kan användas effektivt både som förebyggande halskydd samt för att smälta is och snö.