Eco-Melter – kraft i issmältningen

När hösten övergår i vinter ställs vi inför issmältnings- och halkbekämpningsproblem. Trappor och gångar i fastigheter är bedrägligt hala, svartis utgör en fara i trafiken och is och snö måste åtgärdas. För vägar och järnvägstrafiken är vintern besvärlig och underhållet kräver utmärkta hjälpmedel och högt kunnande. Bredvid, för uppdragstagare, kan jorden frysa fast på lastbilsflaket. Då det kan vara svårt att lossa det.

Kontakta oss! >>

Rätt avisningsmedel och effektiva användningsmetoder ger många möjligheter till proaktivt halkskydd och anti-frysning samt snö- och issmältning. Vi erbjuder dig den rätta lösningen för halkskydd, även med hänsyn till miljöeffekter, säkerhet och materialeffekter.

Eco-Melter® produkt familj

Eco-Melter issmältnings- och halkbekämpningsprodukter är utvecklad för vinterförhållanden. Eco-Melter serien representerar modern issmältningskemi och produkterna är ekologiska, och snabbt biologiskt nedbrytbar. Dessutom är produkten säker att använda och dess materialpåverkan är liten.

Eco-Melter produkterna är helt kloridfria. Produktens korrosiva belastning på metall och betong är lägre än för traditionella salter.

Otaliga laboratorie- och fältundersökningar visar, att Eco-Melter ingredienser sönderfaller fullständigt till koldioxid och vatten i marken innan det når grundvattnet. Finlands miljöcentral (Syke) rekommenderar därför användning av formiater framom salter på grundvattenområden.

Eco-Melter-produkter är lämpliga för olika issmältnings- och halkbekämpningsapplikationer.

Flytande issmältningsmedel, 100 % biologiskt nedbrytbar

Leverans: Löskanister, 1000 liters IBC-behållare, 200 liters och 20 liters tunna

Eco-Melter® L-lösningen är lämplig för många av de mest typiska issmältnings- och halkbekämpningsapplikationerna. Produkten innehåller en stor mängd aktiva ingredienser, därför den reagerar snabbt och effektivt med snö och is. Eco-Melter® L är lämplig för halkbekämpningen vid mycket låga temperaturer.

Den är särskilt lämplig för applikationer där utmärkta issmältningsförmåga och lägsta möjliga korrosion och miljöpåverkan krävs. Produkten kan användas i grundvattenområden.

Fast issmältningsgranulat, 100 % biologiskt nedbrytbar

Leverans: 1000 kg:s, 200 kg:s och 25 kg:s säckar

Eco-Melter S -granulat är en utmärkt lösning för effektiv och långvarig halkbekämpning. Granulatet har en oregelbunden form, när granulatet sprids fastnar den och hålls kvar på underlaget.

Produkten kan användas under svåra väderförhållanden och den har visat sig vara effektiv ända ner till -15 °C. När den blandas med sandningskross förbättrar Eco-Melter® S väsentligt sandens funktionalitet. Produkten kan användas i grundvattenområden.Flytande issmältningsmedel, 100 % biologiskt nedbrytbar


Leverans: Löskanister, 1000 liters IBC-behållare och 200 liters och 20 liters tunna

Kemion® Eco-Melter L formiat baserade produkter är utmärkta lösningar för alla is-, snö- och nedisningsproblem. Använda i förebyggande syfte, förhindrar de effektivt is och snö ansamling och smälter snabbt och effektivt eventuell is. Det är lätt att sprida den vätskeformiga Eco-Melter L lösningen och tack vare den låga fryspunkten (min. -50 °C) kan lösningen användas även vid låga temperaturer.