HALKBEKÄMPNING OCH ISSMÄLTNING

Vårt produktsortiment innehåller säkra lösningar för alla behov relaterade till halkbekämpning och issmältning. Eco-Melter lämpar sig även för de mest känsliga biotoper, såsom grundvattenområden där t ex Finlands miljöcentral (SYKE), vid halkbekämpning, rekommenderar användning av formiat.

När höst övergår till vinter orsakar is och snö många utmaningar. Fastigheternas trappor och gångar är farligt hala, ishalka slår till i trafiken utan förvarning och livet försvåras av snö och is. Vintern är en utmanande tid för bil-, spår- och järnvägar. Underhåll kräver hög kompetens och lämpliga produkter.

Produkter

Rätt produkt tillsammans med effektiva metoder ger många möjligheter till proaktiv halkbekämpning samt reaktiv is- och snösmältning. Eco-Melter-produkter kan användas för att väsentligt öka säkerheten på vägar och gångvägar.

Vi erbjuder dessutom skräddarsydda lösningar för halkbekämpning och issmältning. Vi tar hänsyn till eventuell miljöpåverkan, driftsäkerhet och eventuell påverkan på olika material i det behandlade området.

Eco-Melter

Produktserien Eco-Melter för halkbekämpning och issmältning är designad för krävande vinterförhållanden. Eco-Melter -serien står för modern kemi och är miljömässigt hållbara. Eco-Melter-produkter är skonsamma för miljön då de snabbt bryts ner i marken. Tack vare att produkterna är biologiskt nedbrytbara kan de användas i miljökänsliga områden. Eco-Melter-produkterna är säkra att använda och påverkan på olika material är minimala.

Eco-Melter-produkterna är helt kloridfria och svagt alkaliska. Detta är grunden till att deras inneboende korrosionpåverkan på metaller och betong är lägre än traditionella salters.

Baserat på ett flertal laboratorie- och fälttester har det visat sig att de ingående komponenterna i Eco-Melter bryts ner helt i marken och detta innan de når grundvattnet.

Eco-Melter L

Flytande issmältningsmedel, 100 % biologiskt nedbrytbart 

Förpackningsstorlekar: Bulk, 1 000-liters IBC-behållare, 200-liters fat, 20-liters dunkar 

Eco-Melter L är lämplig för många av de mest vanliga användningsområdena inom halkbekämpning och issmältning. Produkten innehåller en stor mängd aktiva ingredienser, vilket gör att den reagerar snabbt och effektivt med snö och is. Lösningens frostbeständighet är -50 °C, så den kan enkelt förvaras året runt. Produkten är extra väl lämpad för platser där utmärkt issmältningsförmåga och lägsta möjliga korrosion och miljöpåverkan krävs. Lämplig för användning i grundvattenområden. 

Eco-Melter LM

Flytande issmältningsmedel, 100% biologiskt nedbrytbart 

Förpackningsstorlekar: Bulk, 1 000-liters IBC-behållare, 200-liters fat 

Eco-Melter LM-lösning, unik i sin sammansättning, är en miljövänlig innovation för halkbekämpning och issmältning. Produkten är ett utmärkt val för områden där god issmältningsförmåga krävs. Produkten innehåller en optimerad mängd aktiva ingredienser, och som en kostnadseffektiv produkt är den lämplig för olika typer av vinterförhållanden och användningsområden. Lämplig för användning i grundvattenområden. 

Eco-Melter LN

Flytande issmältningsmedel, 100 % biologiskt nedbrytbart 

Förpackningsstorlekar: Bulk, 1 000-liters IBC-behållare, 200-liters fat, 20-liters dunkar 

Eco-Melter LN-lösningar är utmärkta för att ta bort frost och is. Dessutom kan produkten användas till exempel för att förväta en fast Eco-Melter S-produkt. Produkten är lämplig för användning i grundvattenområden. 

Eco-Melter S

Fast issmältningsgranulat, 100 % biologiskt nedbrytbart 

Förpackningsstorlekar: 1 000 kg storsäckar, 500 kg storsäckar, 200 kg storsäckar, 25 kg säckar 

Eco-Melter S är en utmärkt lösning för effektiv och långvarig halkbekämpning och issmältning för alla användningsområden. Produkten har en oregelbunden granulatform och vid applicering fäster den och stannar därför kvar på den behandlade ytan på ett utmärkt sätt. Eco-Melter-granulat tränger även in genom tjock is, vilket gör det lättare att mekaniskt avlägsna det. 

Som fast produkt kan den även användas under krävande väderförhållanden och har visat sig fungera ner till -15 °C. När den blandas med sandningskross förbättrar Eco-Melter S dess funktionalitet avsevärt. Lämplig för användning i grundvattenområden. 

Eco-Melter RAIL -produktgrupp

Produktserien Eco-Melter RAIL har utvecklats speciellt för järnvägsmiljöer som kräver mycket låga materialeffekter (t.ex. väderkvarnar och speciella industriobjekt)

Eco-Melter RAIL

Flytande issmältningsmedel, 100 % biologiskt nedbrytbart 

Förpackningsstorlekar: Bulk, 1 000-liters IBC-behållare, 200-liters fat, 20-liters dunkar 

Eco-Melter RAIL är en miljövänlig lösning för halkbekämpning och issmältning. Produkten är särskilt lämplig för applikationer där det krävs hög issmältningsförmåga och lägsta möjliga korrosionseffekt (t.ex. fabriker, testbanor, vindkraftverk). 

Produkten är också ett utmärkt val för platser där det krävs låg elektrisk ledningsförmåga för produkten som används (t.ex. spår, elektriska växlar). 

Eco-Melter S-RAIL

Fast issmältningsgranulat, 100 % biologiskt nedbrytbart 

Förpackningsstorlekar: 1 000 kg storsäckar, 500 kg storsäckar, 200 kg storsäckar, 25 kg säckar 

Eco-Melter S-RAIL är en produkt för halkbekämpning och issmältning som är i fast form och dessutom biologiskt nedbrytbart. Granulatet är effektivt för halkbekämpning, men fungerar även förebyggande för både is- och snösmältning. Som en fast produkt fungerar den också mycket bra även under hårda vinterförhållanden (t.ex. kraftigt snöfall och underkylt duggregn). När Eco-Melter S-RAIL blandas med sandningskross förbättras dess funktionalitet avsevärt. Produkten är lämplig för användning i grundvattenområden. 

Vi erbjuder skräddarsydda produkter för halkbekämpning och issmältning. Vi tar hänsyn till eventuella miljöeffekter, driftsäkerhet och materialeffekter.

Saltbaserade produkter

C-Melter S

Fast issmältningsmedel 

Förpackningsstorlekar: 1 000 kg storsäckar, 500 kg storsäckar, 25 kg säckar, 20 l burkar 

C-Melter S är ett kalciumkloridbaserat issmältande granulat som är lämpligt för krävande användningsområden. Produkten fungerar bra både vid halkbekämpning och vid is- och snösmältning. Tillämpningar av den effektiva lösningen inkluderar t.ex. fastigheter, järnvägar, stadsområden, parkeringsområden, industriområden, idrottsplatser, hamnar och gruvor. 

C-Melter L

Flytande issmältningsmedel 

Förpackningsstorlekar: Bulk, 1 000-liters IBC-behållare, 200-liters fat, 20-liters dunkar 

C-Binder L är en effektiv issmältningslösning baserad på kalciumklorid, som används för t.ex. fastigheter, tätorter, parkeringsområden, industriområden, hamnar och gruvor. Lösningens kraft bygger på dess förmåga att effektivt smälta is och, när den används proaktivt, förhindra isbildning på till exempel gångvägar. Lösningens frostbeständighet är -50 °C, så den kan enkelt förvaras året runt.