EXPERT PÅ GRÖN KEMI

ISSMÄLTNING I DAMMBINDING I KORROSIONSKYDD I VÄRMEÖVERFÖRING

Kemion Oy är ett finskt kemiföretag som erbjuder kunderna de bästa kemiska produkterna, kunskap i världsklass och förstklassig service

Genom vår långa erfarenhet har vi fått rollen som expert inom områdena halkbekämpning och issmältning, dammbindning, dammkontroll, korrosionsskydd och kylteknik. Dessutom kan vi erbjuda kunskap inom många andra användningsområden för kemikalier.

Lösningar

Halkbekämpning, issmältning, avisning och förebyggande av isbildning

Effektiva lösningar för halkbekämpning, issmältning, avisning och förebyggande av isbildning för olika platser, t.ex. vägar, fastigheter, järnvägar, lastbilsflak av stål m.fl. Den miljövänliga produktserien Eco-Melter passar extra väl där det krävs god issmältningsförmåga kombinerat med låg risk för korrosion.

Dammbindning

Kemions produkter för olika problem med damm. Produkterna kan användas på flera sätt inom olika områden, t.ex. grusvägar, gårdsområden, industrier, gruvor och gatudamm i städer. Den miljövänliga produktserien Eco-Binder passar även för användning i grundvattenområden tack vare att den är biologiskt nedbrytbar. 

Kylning och värmeöverföring: 

Köldbärare och värmeöverföringslösningar lämpliga för ishallar och industriell kyla. Miljövänliga Eco-Cooler har utmärkta värmeöverföringsegenskaper, även vid mycket låga temperaturer. 

Korrosionsskydd

Vårt breda sortiment innefattar produkter som är lämpliga som korrosions- och rostskydd, till exempel för tvätt och behandling av metallytor. Produkterna Korrosion Stop och Koresto, som är säkra att använda, ger ett effektivt korrosionsskydd. 

Nyheter