Kemion har erhållit ISO 9001 och ISO 14001 certifikat. Läs mer…

Miljövänliga lösningar

Kemions passion är att erbjuda våra kunder kemikalier som är både effektiva och miljövänliga.

"Vi ser att marknaden behöver nya, bättre och mer hållbara produkter och innovationer."

Kemions passion är att erbjuda våra kunder kemikalier som är både effektiva och miljövänliga. Vi ser att marknaden behöver nya, bättre och mer hållbara produkter och innovationer. Vi har ett stort och äkta engagemang för kemi och de många möjligheter som därigenom bjuds. Vi är stolta över vår expertis och den position vi tack vare innovation, pålitlighet och utmärkt kundservice har uppnått. Vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, helt baserat på företagets värderingar och etiskt hållbara affärsprinciper. 

Värderingar

Kundfokuserat förhållningssätt 

Vi lyssnar på och uppskattar våra kunder 

Ansvar 

Vi agerar på ett hållbart och miljövänligt sätt samtidigt som vi främjar hållbar utveckling och miljöskydd. 

Vi kompromissar inte med säkerheten för människor, djur eller miljö. 

Vi är engagerade i våra intressenters och vår personals välbefinnande och framgång. 

Lösningsorienterat förhållningssätt 

Vi är ett innovativt företag som ständigt skapar nya lösningar för våra kunder 

Mission

Vi möjliggör ren andningsluft och säkra vägar med hjälp av spetskompetens och gröna kemikaliebaserade lösningar för dammbindning och avisning. 

Vision

Nordeuropas största expertföretag inom gröna kemikaliebaserade produkter för dammbindning och issmältning. 

Kemions historia

Kemion Oy är ett kemiföretag som grundades 2013 och som specialiserat sig på att tillhandahålla hållbara lösningar. Vi vill ge våra kunder bästa möjliga produkter och kundservice för just deras behov. Kemions gedigna kompetens bottnar i lång erfarenhet från Kemira, där intresset för avisning och förebyggande av isbildning startade. Under de senaste tio åren har vi fördjupat vår expertis inom halkbekämpning, issmältning, avisning och förebyggande av isbildning, dammbindning, korrosionsskydd och kylning och har vuxit till en pålitlig och välkänd partner inom många olika branscher. 

 Vi fokuserar på att utveckla och tillverka miljövänliga och säkra produkter som erbjuder effektiva alternativ till traditionella lösningar. Med vår verksamhet vill vi vara pionjärer och främja hållbar utveckling. 

Tack vare vår uppfinningsrikedom och vår aktiva produktutveckling är vi en aktör i världsklass, speciellt inom områdena halkbekämpning, issmältning och dammbindning. Intresset för att ta fram ännu bättre lösningar för marknaden har också gjort oss till en betydande aktör inom korrosionsskydd och kylteknik. Vårt stora intresse för forskning gör det möjligt för oss att hela tiden möta våra kunders nya behov.  

Våra kunder betyder allt för oss och kundfokus är en av våra grundvärderingar. Vi investerar i långsiktiga partnerskap så att vi kan erbjuda våra kunder de bästa lösningarna. Vår starka kompetens inom olika segment samt vårt kontinuerliga utvecklingsarbete syns i all vår verksamhet och gör oss till en ansvarsfull och pålitlig aktör. 

Ansvar

Vi är engagerade i etiskt och ansvarsfullt företagande, med fokus på en hållbar utveckling. Vi är noga med att ta ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar i all vår verksamhet. Vårt ansvarstagande utgår från våra grundvärderingar och är en viktig del i vår strategi. 

Som en ansvarfull aktör tar vi hänsyn till miljön i all vår verksamhet. Vi fokuserar på att utveckla, tillverka och erbjuda våra kunder miljömässigt hållbara produkter som har minimal påverkan på miljön och som möjliggör renare luft att andas. Våra miljövänliga produkter hjälper våra kunder att spara och allokera sina resurser och öka säkerheten på olika platser. Vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete och strävar efter att minska företagets miljöpåverkan utan att kompromissa med kvaliteten. 

För oss är det viktigt att ta hand om vår personal, våra kunder, partners och andra intressenter samt samhället där vi verkar. Vi strävar efter långsiktiga och smidiga samarbeten med olika intressenter. Engagerad, kompetent personal som följer våra värderingar är grunden för vår verksamhet. Det är viktigt för oss att främja utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. 

 I vår verksamhet strävar vi efter kontinuerlig tillväxt och utveckling, men utan att kompromissa med kvaliteten. Ekonomiskt ansvar bygger på en effektiv och ansvarsfull resursanvändning, riskhantering och att generera konsekventa och långsiktiga ekonomiska fördelar för olika intressenter. 

Kvalitet och miljö

DNV har beviljat ISO 9001 och ISO 14001 certifikat åt Kemion som ett resultat av ett långsiktigt arbete. Certifikaten kommunicerar vår tillförlitlighet och vårt engagemang för kvalitet och ansvar.

ISO 9001 är en internationell standard som definierar kvalitetssystemets krav för ett företag. Vår verksamhet följer höga kvalitetsstandarder och vi är engagerade i ständiga förbättringar. Vi har satt upp kvalitetsmål för vår verksamhet som är relaterade till kundupplevelse och nöjdhet, kompetent personal, pålitlighet och lyhördhet. Vår kvalitetspolicy omfattar hela företagets verksamhet och innehåller kundorienterat förhållningssätt, professionell personal och viljan att utveckla och förbättra våra högkvalitativa produkter och tjänster för att bli ännu bättre.

Kemion fokuserar på att utveckla och producera miljövänliga alternativ för marknaden, inom området dammbindning och issmältning. Det internationella ISO 14001-certifikatet ställer miljöledningskrav för företaget. I processen har vi undersökt miljöeffekterna av vår verksamhet och satt upp mål för att minska dem. Certifikatet visar att Kemion är medveten om dess miljöpåverkan och strävar efter att minska dem utan att kompromissa med kvaliteten.