FAQ Dammbindning

Undrar du över detaljerna kring dammbindning? Nedan listas de vanligaste frågorna angående dammbindning och Kemions dammbindningsprodukter.

ALLMÄN

Damm orsakar tekniska, estetiska, hygieniska och hälsorisker. Damm kommer in i andningsvägarna och kan orsaka irritation vid inandning och ögonkontakt. Damm kan orsaka driftsskador på arbetsmaskiner eller annan utrustning. Dessutom orsakar damning materialförluster på oasfalterade vägar och olika högar av material.

Dammbindning görs för att förhindra skadeverkan av damm och för att förbättra arbetssäkerheten. Dammbindning förhindrar effektivt materialförlust. Användningen av ett dammbindemedel kan också minska mängden bevattningsvatten, bränslekostnader och arbetstimmar, eftersom effekt är mer långvarig än vanlig bevattning med vatten.

Dammbindning bygger på t.ex. för att upprätthålla fukten i det dammiga materialet, för att binda finmaterial och för att förbättra upptaget av fukt.

Våra produkter är huvudsakligen flytande, men i vårt produktsortiment ingår också fasta dammbindmedel.

Våra produkter kan binda damm även på vintern, eftersom vi kan bestämma deras frostbeständighet upp till -50 grader.

Valet av dammbindning produkter påverkas av t.ex. förhållanden och egenskaper av läget, trafik- och miljöfaktorer. Våra experter hjälper dig gärna att välja rätt produkt.

Kemions dammbindare kan användas på privata stugvägar samt i större gruvor och industriområden. Produkterna används främst utomhus, men de är också lämpliga för användning inomhus och i olika processer.

Effektiviteten hos Kemions dammbindning produkter är baserad på deras egenskaper att binda samman fukt och partiklar, bildar en film på ytan som ska behandlas eller förbättrar absorptionen av vatten i dammiga strukturer.

Kemion fokuserar på att utveckla och tillverka de mest miljövänliga produkter, baserat på t.ex. ekologiska och biologiskt nedbrytbara ingredienser. Dessutom innehåller vårt produktsortiment även dammbindare baserade på traditionell teknik.

Miljövänliga dammbindare är biologiskt och nedbrytbara och ansamlas inte i jord eller vattendrag. Produkterna är säkra att använda även i miljökänsliga områden. Vissa miljövänliga dammbindare har också lägre korrosion effekter jämfört med traditionellt vägsalt.

När traditionellt vägsalt kommer ut i grundvatten och ytvatten, orsakar det en ökning av kloridhalt och försämrar därmed kvaliteten på vattenförekomster. Inom industrin är problemet ofta kloridberikad i cirkulerande vatten, vilket orsakar processproblem och korrosion av rörledningar. På grund av dess icke-nedbrytbarhet ansamlas traditionellt vägsalt i marken, vilket kan orsaka härdningsproblem för jordmaterialet på vissa platser (t.ex. ridbanor).

MILJÖ OCH SÄKERHET

Ekologiska alternativ är bättre för miljön eftersom de är biologiskt nedbrytbara och inte belastar naturen. Dessutom kan icke-ekologiska dammbindande lösningar inte användas i känsliga miljöområden.

Dammbindare påverkar till exempel mark, vatten och växtlighet. Användningen av dammbindemedel minskar i allmänhet förbrukningen av bevattningsvatten. Kemion strävar alltid efter att utveckla produkter som har minsta möjliga miljöpåverkan.

I grundvattenområden kan dammbindning endast utföras med lämpliga och godkända produkter. Finlands miljöcentral (SYKE) har undersökt ämnen som är lämpliga för grundvattenområden och rekommenderat de produkter som Kemion erbjuder för klass 1 grundvattenområden.

Kemions dammbindare har låga materialeffekter. Generellt orsakar Kemions produkter mindre korrosion än traditionellt vägsalt och skadar inte betong av god kvalitet. Kemion har också utvecklat en helt biologiskt nedbrytbar produkt lämplig för känsliga material som har ännu lägre korrosion effekt än regnvatten.

Kemions produkter är i princip säkra att använda i närheten av djur. De används till exempel på gårdar och i häststallen. Som traditionellt vägsalt kan vissa miljövänliga dammbindande produkter orsaka irritation på sår och känslig hud.

Kemions produkter är säkra att använda i områden med barn. Produkterna kan användas till exempel på lekplatser och idrottsplatser. Kemion har även tagit fram en dammbindande produkt som är särskilt lämplig för applikationer där det dammbindande medlet kommer i kontakt med huden genom materialet som ska behandlas.

Huvudsakligen produkter är inte klassificerat och därför helt säker att använda. Kemion har identifierat egenskaperna och effekterna av sina produkter och vid behov klassificerat dem enligt CLP-förordningen.

BEHANDLING

Dammbindning kan göras på alla typer av ytor och material. Kemions breda produktsortiment omfattar lämpliga produkter för olika applikationer. Tillämpningar inkluderar passager, materialhögar, transportörer, krossar och en mängd olika utomhusapplikationer.

Dammbindning kan endast göras med vatten, men på en varm och solig dag är dess varaktighet mycket kort. Kontinuerlig vattning tar tid, medför arbetskostnader och förbrukar vattenresurser i onödan.

Behandlingen upprepas närhelst damning av det behandlade området börjar. Till exempel, typiskt under en sommar, kan dammbindnings behandling appliceras 2-4 gånger på sand och andra obelagda ytor. Å andra sidan måste asfaltytor som lätt sköljs bort av regn behandlas oftare. Vanligtvis behandlingens varaktighet påverkas av flera faktorer, såsom mängden regn och trafik och den behandlade ytans egenskaper.

Behandlingens varaktighet påverkas främst av väderförhållandena (regn) och mängden trafik. Med biologiskt nedbrytbara produkter påverkas varaktigheten också av aktiviteten hos landets bakteriepopulation. Dessutom påverkas varaktigheten av den behandlade ytans egenskaper (material, vägytes lutning etc.) samt underhållsåtgärder. Det viktigaste är att inte hantera det innan kraftigt regn, eftersom produkterna i princip är vattenlösliga. Kraftigt regn späder ut vattenlösliga produkter, vilket förkortar deras hållbarhet.

APPLICERING

Det viktigaste är att det obanade området som ska behandlas måste vara fuktigt för att lösningen ska appliceras ska absorberas effektivt i ytan. Appliceringen görs därför bäst antingen innan nattdaggen eller regnet har avdunstat. Vid behov förvattnas området med vatten.

Det bör också noteras att behandlingen inte utförs innan kraftigt regn, eftersom produkterna i princip är vattenlösliga. Kraftigt regn späder ut vattenlösliga produkter och förkortar effekten för dammbindning.

Vid behov, späd ut produkten enligt anvisningarna.

Doseringen varierar beroende på applikationer och dammbindare. För belagda ytor som asfalt är appliceringsmängden cirka 0,05-0,3 l/m2. För obanade ytor, såsom sandiga ytor, är appliceringsmängden 0,5-1,5 l/m2 beroende på trafikmängden.

På grusvägar rekommenderas första appliceringen vid vårbeabetning, då det fortfarande finns mycket fukt kvar i vägramen.

Produkterna appliceras på det område som ska behandlas med vanliga vätskespridare så jämnt som möjligt och enligt instruktionerna. Vi rekommenderar att du säkerställer materialets kompatibilitet innan applicering.

BESTÄLLNING, LEVERANS OCH PRISSÄTTNING

Be om erbjudande eller mer information på våra produkter från vår försäljningschef Topias Heinisuo tel. +358 40 844 9439 eller topias.heinisuo@kemion.fi.

Du kan beställa direkt via e-post till orders@kemion.fi.

Vi försöker hålla våra basprodukter i lager hela tiden. Våra specialprodukter tillverkas och levereras efter efterfrågan. Under budgivningsfasen informerar vi dig alltid om produkternas tillgänglighet och den mer exakta leveranstiden för produkterna.

Priserna på vårt breda sortiment varierar beroende på produkterna och tillgången på råvaror.

Be om offert från vår försäljningschef Topias Heinisuo, tel. +358 40 844 9439 eller topias.heinisuo@kemion.fi.

De flesta av våra beställningar lämnar vårt lager inom tre arbetsdagar. För specialprodukter och större beställningar kan leveranstiden vara längre eller så kan det avtalas separat.

Vid separat överenskomna expressleveranser lämnar beställningen vårt lager samma eller nästa dag i enlighet med tilläggsprissättning.

Produkter finns tillgängliga direkt från vårt lager eller så kan vi leverera dem direkt till kundens adress. Vi erbjuder främst FCA (free carrier) som leveransvillkor. Leveranser avtalas alltid tillsammans med kunden.

Hittade du inget svar på din fråga? Kontakta oss och vi hjälper! Du når oss via e-post på kemion@kemion.fi.

FAQ Dammbindning

Undrar du över detaljerna kring dammbindning? Nedan listas de vanligaste frågorna angående dammbindning och Kemions

Lue lisää »