Eco-Binder – effektiv dammbindning

Damm finns överallt. På gårdar, gator, grusvägar, i industrin, gruvor och byggarbetsplatser. Det är beklagligt, att funktionella och bestående åtgärder för att bekämpa dammet ofta förblir ogjorda. Typiskt bekämpas damm med enbart vatten. Men, under torra och varma dagar avdunstar vattnet snabbt och effekten är kortvarig. På vintern och vårvintern är köld problemet, vattnet fryser till is och vi avstår dammbekämpningen. Dammet innebär stora hälsoproblem och slitage och skador på maskiner och utrustning. 

Med rätt kemi och väl avvägda metoder kan en effektiv dammbindning förverkliga såväl under heta sommardagar som kalla vinterdagar. Vi kan också begränsa vårens stora olägenhet, gatudammet. 

Vi erbjuder en lämplig lösning för ditt dammproblem. Vi beaktar ditt objekts möjliga miljöpåverkan, säkerhetsföreskrifter och materialpåverkan. 


Kontakta oss!

Dammbindningsmedel, 100 % biologiskt nedbrytbar

Leverans: Löskanister, 1000 liters IBC-behållare och 200 liters tunna (4 tunnor per lastpall)

Produkten tål temperaturer ner till -50 ºC och den lämpar sig ypperligt till dammbindning även på vintern och våren, när nattfrost ännu förekommer. 

Eco-Binder F är ett modernt dammbindningsmedel, det är ekologiskt hållbart och sönderfaller snabbt biologiskt i marken. Det är tryggt att använda och dess korrosiva materialpåverkan är liten. 

Produkten kan spädas ut enligt behov till lämplig koncentration. Vi hjälper dig gärna med teknisk information och tillämpningar.

Dammbindningsmedel, 100 % biologiskt nedbrytbar

Leverans: 1000 liters IBC-behållare och 200 liters tunna (4 stycken per lastpall)

Eco-Binder G är ett modernt växtfettbaserat dammbindningsmedel. Lösningen bryts snabbt ner biologiskt i marken och medlet är ekologiskt hållbart. Lösningen är inte saltbaserad och den är ett utmärkt alternativ där korrosion och elektrokemiska reaktioner behöver minimeras.

Eco-Binder Bio & Geo (bio-/geopolymer based solution) products represent Kemion’s new product development. They are modern bio-/geopolymers for dust and fine particle flocculation. They can be used for dust control and surface stabilization to various types of surfaces and heaps. By surface stabilization it is also possible to reduce dissolution and migration of harmful substances to the environment. 


Eco-Binder Bio & Geo products can be used in combination with hygroscopic products (Eco-Binder F and G).