Kemion har erhållit ISO 9001 och ISO 14001 certifikat. Läs mer…

Dammbindning

Vi erbjuder effektiva lösningar för dammbindning och dammkontroll för alla typer av områden. Våra miljövänliga Eco-Binder-produkter lämpar sig även för de mest känsliga naturområdena, såsom grundvattenområden. 

Man stöter på damm överallt. Det förekommer på gårdar, gator, grusvägar, industrier, vid gruvor och byggarbetsplatser. Damm orsakar stora problem. Förutom skador på maskiner och utrustning, skapar de även estetiska, hygieniska och hälsorelaterade problem. 

Produkter

Vanligtvis binds damm med enbart vatten, men i torrt, varmt väder avdunstar vattnet snabbt och det dröjer inte länge förrän det börjar damma igen. Rätt dammbindande produkt och effektiva metoder möjliggör effektiv behandling både under torra sommardagar och kalla frostiga dagar. Detta spar resurser på ett effektivt sätt. Med Kemions dammbindande produkter kan gatudammet kontrolleras effektivt varje vår. 

Vi erbjuder skräddarsydda produkter för dammbindning. Vi tar hänsyn till eventuella miljöeffekter, driftsäkerhet och materialeffekter. 

Eco-Binder

Kemions produktserie Eco-Binder innehåller miljövänliga och biologiskt nedbrytbara produkter för dammbindning och dammkontroll. Ämnena kan även användas i känsliga naturområden, såsom grundvattenområden, eftersom de är biologiskt nedbrytbara. Förutom dammkontroll kan produkterna användas för att stabilisera olika ytor och pålar och på så sätt minska upplösningen av skadliga ämnen och deras migration till mark, grundvatten och vattendrag. 

Produkterna från Eco-Binder har förmåga att binda damm som bygger på att antingen samla fukt från luften till underlaget (hygroskopicitet) eller binda samman dammpartiklarna till större enheter (agglomeration). Oavsett metod minskar bildningen av damm i luften. Agglomeration kan också minska lakningen av skadliga substanser till miljön. 

Eco-Binder F

Flytande dammbindande medel, 100% biologiskt nedbrytbart 

Förpackningsstorlekar: Bulk, 1 000-liters IBC-containrar och 200-liters fat (fyra på pallar) 

Eco-Binder F är ett modernt dammbindande medel som är miljövänligt och som snabbt bryts ned i marken. Produkten är en bra lösning för att ersätta traditionellt salt på för olika gångar och på gårdar. 

Produktens frostbeständighet är -50 ºC och den lämpar sig väl för dammbindning även vinter och vår när det fortfarande är nattfrost. 

Produkten kan spädas efter behov till en lämplig koncentration före användning. Vi tillhandahåller gärna ytterligare teknisk information. 

Eco-Binder G

Flytande dammbindande medel, 100% biologiskt nedbrytbart 

Förpackningsstorlekar: 1 000-liters IBC-behållare och 200-liters fat (fyra på pallar) 

Eco-Binder G är ett modernt vegetabiliskt fettbaserat dammbindemedel som är miljömässigt hållbart och snabbt biologiskt nedbrytbart i marken. Produkten är fri från salt och är en mycket bra lösning för områden där materialpåverkan och eventuella problem relaterade till elektrisk ledningsförmåga måste minimeras. Produkten är särskilt lämplig för områden där produkten kommer i kontakt med människors eller djurs hud: till exempel på idrottsplatser, lekplatser och ridbanor. 

Eco-Binder GF

Flytande dammbindande medel, 100% biologiskt nedbrytbart 

Förpackningsstorlekar: 1 000-liters IBC-behållare och 200-liters fat (fyra på pallar) 

Eco-Binder GF, som är unik i sin sammansättning, är ett nytt, multieffektivt dammbindande medel som är bryts ned helt i marken. Produkten är mångsidig och passar för många olika användningsområden där ett effektivt och snabbt resultat krävs, allt från landsvägar till gruvor. 

Vi utvecklar aktivt bio- och geopolymerbaserade produkter och ser fram emot att snart presentera nya lösningar för våra kunder.

Saltbaserade produkter

C-Binder L

Flytande dammbindande medel 
 
Förpackningsstorlekar: Bulk, 1 000-literscontainrar och 200-litersfat (på fyra pallar) 

C-Binder L är ett effektivt dammbindande medel baserat på kalciumklorid, som kan användas för t.ex. fastigheter, tätbebyggelse, parkeringar, industriområden, hamnar och gruvor. Produktens styrka ligger i dess förmåga att binda fukt från luften på ett effektivt sätt och därigenom avsevärt minska dammet. 

C-Binder SF

Fast dammbindande medel 

Förpackningsstorlekar: 1 000 kg storsäckar 

C-Binder SF är en kalciumkloridbaserad dammbindande produkt i flingform. Produkten fungerar särskilt bra för dammbindning på grusvägar och andra oasfalterade områden. 

C-Binder Bio

Flytande dammbindande medel  

Förpackningsstorlekar: 1 000-liters IBC-behållare och 200-liters fat (fyra på pallar) 

C-Binder Bio är en ny, dammbindande produkt med dubbelverkande effekt, utvecklad av Kemion. Den har förmåga att kemiskt binda fint material och minska damm genom att bibehålla fukt i underlaget. Lösningens miljöpåverkan är klart lägre än traditionella saltlösningar. Den effektiva produkten håller det behandlade området fuktigt och dammfritt. Lämplig för användning vid t.ex. fastigheter, tätorter, parkeringsområden, industriområden, idrottsplatser, ridbanor, hamnar och gruvor.