Dammbekämpning främjar hälsan

Suomen Kiinteistölehti (3/2020) publicerade en artikel om gatudammkontroll. Kemions Timo Nissinen intervjuades för artikeln.

Gatudamm bildat av finmalt sand, asfalt och andra föroreningar är en hälsorisk. Med Kemions Eco-Binder-produkter kan gatudamm bindas effektivt när som helst på året. Även under frost, när gatorna har behandlats med Eco-Binder, sanduppsamling är säker utan att frysa.

Läs hela artikeln:

FAQ Dammbindning

Undrar du över detaljerna kring dammbindning? Nedan listas de vanligaste frågorna angående dammbindning och Kemions

Lue lisää »