Referensberättelse: Consolis Parma

Consolis Parma är Finlands strösta tillverkare av betongelement. Consolis Parma levererar produkter för behoven av bostads-, kontors- och infrastrukturbyggande. Parma är en del av Consolis Group, som är Europas största tillverkare av lösningar baserade på betongteknologi och en tillverkare av prefabricerade betongdetaljer. Consolis erbjuder lösningar för byggbranschen, järnvägstrafik, infrastruktur och stadsbyggande. Företaget betonar livscykelvisdom och … Läs mer