Kemion har erhållit ISO 9001 och ISO 14001 certifikat

DNV har beviljat ISO 9001 och ISO 14001 certifikat åt Kemion sommaren 2023 som ett resultat av ett långsiktigt arbete. Certifikaten är särskilt värdefulla för oss, eftersom de kommunicerar vår tillförlitlighet och vårt engagemang för kvalitet och ansvar. ISO 9001: Förstklassig service utan att kompromissa med kvaliteten ISO 9001 är en internationell standard som definierar … Läs mer

FAQ Dammbindning

Undrar du över detaljerna kring dammbindning? Nedan listas de vanligaste frågorna angående dammbindning och Kemions dammbindningsprodukter. ALLMÄN MILJÖ OCH SÄKERHET BEHANDLING APPLICERING BESTÄLLNING, LEVERANS OCH PRISSÄTTNING Hittade du inget svar på din fråga? Kontakta oss och vi hjälper! Du når oss via e-post på kemion@kemion.fi.

Dammbekämpning främjar hälsan

Suomen Kiinteistölehti (3/2020) publicerade en artikel om gatudammkontroll. Kemions Timo Nissinen intervjuades för artikeln. Gatudamm bildat av finmalt sand, asfalt och andra föroreningar är en hälsorisk. Med Kemions Eco-Binder-produkter kan gatudamm bindas effektivt när som helst på året. Även under frost, när gatorna har behandlats med Eco-Binder, sanduppsamling är säker utan att frysa. Läs hela … Läs mer

Lösningar för dammproblem med miljövänliga Eco-Binder produkter

Eco-Binder pölynsidontakäsittely

Särskilt under sommaren uppstår damm nästan överallt: grusvägar, parker, byggarbetsplatser, gruvor och till exempel industrin. I de flesta fall kontrolleras damm genom att vattna området eller materialet. Vid varmt väder är bevattning dock ineffektivt eftersom fukt avdunstar snabbt från den behandlade ytan. Det finns också situationer där det inte är möjligt att behandla ytan med … Läs mer