Henri Hakavuori har börjat som försäljningschef på Kemion Oy

Henri har börjat arbeta som försäljningschef på Kemion Oy för produkter inom dammkontroll, avisning och korrosionsskydd från och med 1 augusti 2019.

Henri har nästan tio års erfarenhet av internationell teknisk försäljning för industriella applikationer. Hos Kemion ansvarar Henri för utveckling av försäljning och export, och teknisk kundservice.

Vi välkomnar Henri varmt på Kemion Oy!