Kemion har erhållit ISO 9001 och ISO 14001 certifikat. Läs mer…

Anniina Halonen har börjat som projektingenjör

Anniina Halonen har börjat som projektingenjör på Kemion. Hon har tog examen som ingenjör från Turku yrkeshögskola. Anniina ansvar för kvalitets- och miljöledningssystem, samarbetar med våra underleverantörer och andra projekt.

Kontakt Anniina

+358 40 596 4798 och
anniina.halonen@kemion.fi

Vi välkomnar Anniina varmt på Kemion!

FAQ Dammbindning

Undrar du över detaljerna kring dammbindning? Nedan listas de vanligaste frågorna angående dammbindning och Kemions

Lue lisää »