KemionWPkuva1
Miljövänlig avisning och dammbindning
KemionWPkuva1 - copy - copy
previous arrow
next arrow

Kemion Oy är ett finskt kemiföretag som lovar sina kunder marknadens bästa produkter, produkt- och tillämpningskunnande i världsklass samt förstklassig service. Med vår långa erfarenhet har vi utvecklat ett spetskunnande inom issmältning, dammbindning och korrosionsskydd. Vi kan också erbjuda en god kompetens inom många andra kemiska tillämpningar.

Våra tjänster: 

  • Issmältning och förebyggande av halka
  • Dammbindnings- och -bekämpningsmedel
  • Tvätt- och korrosionsskyddsmedel för metallytor
  • Kemion® specialbeställda produkter för olika tillämpningar.

Vi har ett effektivt internationellt kontaktnät och vill betjäna er, där era behov finns. Är din fråga stor eller liten, tveka inte att kontakta oss!

Eco-Melter – effektivt och biologiskt nedbrytbart issmältningsmedel

Eco-Melter representerar modern och effektiv issmältningskemi. Eco-Melter har liten miljöpåverkan och sönderfaller snabbt och biologiskt i marken. Därtill är Eco-Melter säker att använda och dess belastning på material är liten.

Eco-Binder dammbindare med långvarig effekt

Eco-Binder produktfamiljen erbjuder flera alternativ för effektiv dammbindning och stabilisering av ytor. Damm binds snabbt och effekten är långvarig. När Eco-Binder till sist når marken sönderfaller den biologiskt och därför är dess miljöpåverkan liten.

Vi erbjuder konkurrenskraftiga lösningar. I vårt produktsortiment finns baskemikalier., som kaliumformiat, natriumformiat, svavelsyra, saltsyra, kalciumklorid, glycerol, natriumhydroxid och -hypoklorit samt utvalda specialtvätt- och värmeöverföringsmedel, exempelvis Eco-Cooler kylmedel. Vi behärskar de tekniska egenskaperna, säkerhetsföreskrifterna, samt miljö- och materialpåverkan för våra produkter.