Placeholder image

Eco-Cooler - värmeöverföringsvätska

Eco-Cooler är en kaliumformiatbaserad organisk värmeöverföringsvätska, med ypperliga värmeöverförings- och kylmedelegenskaper:

 • låg viskositet
 • god värmeledning
 • hög värmekapacitet
 • klassificerad som oskadlig och inte brännbar
 • sönderfaller snabbt i miljön vid läckage
 • fryspunkt -50 °C
 • kan spädas ut med rent vatten i förhållandet 1:1, då är fryspunkten -20 °C

Eco-Cooler levereras i kanistrar eller i 1000 liters IBC-behållare.

Placeholder image
 

Organiska produkter:

 • Kaliumformiat 75 %
 • Kaliumformiat 50 %
 • Natriumformiat 23 %
 • Natriumformiat fast
 • Natriumacetat fast
 • Glycerol 99 %

Oorganiska produkter:

 • Kalciumklorid fast
 • Kalciumklorid 32 %
 • Natriumhypoklorit 10-15 %
 • Natriumhydroxid 20-50 %
 • Saltsyra 33 %
 • Svavelsyra 75 %
 
 

Anlita ett proffs! Ta kontakt och fråga mer om våra tillämpningar och lösningar!

Kemion Oy, Tildantie 27, 33470 Ylöjärvi, Finland

+358 50 5252 638

kemion[at]kemion.fi

 
 

Kontakt

*) obligatoriska fält