Kemionille on myönnetty ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit. Lue lisää…

RTA-YHTIÖT – liukkaudentorjunta ja jäänsulatus

RTA-YHTIÖT on suomalainen maanrakennusalan toimija, joka hoitaa mittavia infra- ja teollisuusurakoita. Vastuullisuus ja työturvallisuus ovat yli 50-vuotta toimineelle yhtiölle tärkeitä ja ne huomioidaan kaikessa toiminnassa. Teemat näkyvät myös liukkaudentorjunta- ja jäänsulatustuotteiden valinnoissa. RTA-YHTIÖT on käyttänyt Kemionin pölynsidonta- ja jäänsulatusratkaisuja useamman vuoden ajan.

Urakkakohteen taustat

RTA-YHTIÖIDEN urakkakohteessa liukkaudentorjuntaa tehdään monipuolisesti niin asfaltti- kuin päällystämättömillä teillä. Lisäksi liukkaudentorjuntakäsittelyjä tehdään alueella sijaitseville rappusille sekä halleissa, joissa on betoni- ja asfalttipohja. Ennakoiva liukkaudentorjunta on olennainen osa RTA-YHTIÖIDEN kohteen kunnossapitoa, jotta alueen kulkuväylät pysyvät turvallisina niin jalankulkijoille kuin ajoneuvoille.

Jää on turvallisuusriski

Aiemmin kohteessa torjuttiin liukkautta perinteisin keinoin, kuten suolaamalla ja hiekoittamalla. Kohteessa kuitenkin huomattiin hiekasta aiheutuvan enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä hiekka kulkeutui kenkien ja renkaiden mukana sisätiloihin. Lisäksi urakkakohteen sijaitessa pohjavesialueella, kloridipohjaisen suolan käyttö alueella ei ole mahdollista. Ajan myötä perinteinen suola kertyy pohjavesiin ja nostaa sen kloridipitoisuutta, mikä taas heikentää veden laatua.

Kohteessa liukkaudentorjunta ulottuu myös sisätiloihin. Hallien lattiat huurtuvat talvisin lämpötilojen vaihteluiden takia tehden ne erityisen liukkaiksi ja aiheuttaen suuren loukkaantumisriskin. Hallin lattian hiekoittaminen ei ole mahdollista, joten tilalle kaivattiin turvallista ratkaisua, jolla liukkaus saataisiin tehokkaasti hallintaan.   

Liukkaudentorjunta lisää työturvallisuutta sekä säästää resursseja

Kemionin ympäristöystävällisten ratkaisujen avulla haluttiin lisätä kohteen turvallisuutta sekä saada jään ja lumen aiheuttamat haitat tehokkaasti hallintaan. Liukkaudentorjunta-aineeksi valittiin ympäristöystävällinen Eco-Melter S -rae sen hyvien ominaisuuksien ansiosta. Tehokkuuden lisäksi liukkaudentorjunta-aineen valinnassa avaintekijänä olivat ympäristöystävällisyys ja biohajoavuus tilaajan urakalle asettamien ympäristövaatimusten mukaisesti. Tuotteen valintaan vaikutti myös se, että Eco-Melter S -rakeilla on vähäiset materiaalivaikutukset laitteisiin ja ympäristöön.

Onnistuneet käyttökokemukset

RTA-yhtiöt on saanut loistavia tuloksia liukkaudentorjunnassa ja jäänsulatuksessa. Tehokas ja ennakoiva liukkaudentorjunta lisää henkilöstön, koneiden ja laitteiden työturvallisuutta. Hallitilojen lattiat saadaan pidettyä sulina ja turvallisina. Lisäksi jäänpoisto rappusilta on helpottunut, eivätkä ne enää vaadi jatkuvaa huoltamista, minkä ansiosta henkilöstö- ja laiteresursseja riittää paremmin muihin työtehtäviin. 

Liukkaudentorjuntaa pyritään toteuttamaan ennakoivasti ennen kuin jäätä alkaa muodostumaan, jolloin turvallinen lopputulos saavutetaan sujuvasti. Lisäksi erityistä kiitosta annettiin siitä, että tuotteita on helppo käsitellä ja levittää. ”Liukkaudentorjunnassa meille on tärkeää, että tuote on kevyt eli säkki ei paina liikaa. Tällöin levityskone pääsee helpolla, vaikka kone on täynnä tavaraa” kertoo kalustopäällikkö Kai Charpentier RTA-YHTIÖILTÄ.

Lisäksi reagointikyky ja nopeat toimitukset keräsivät erityiskiitosta. ”Vastaavaan vauhtiin eivät pysty monetkaan yritykset” sanoo Kai Charpentier RTA-YHTIÖILTÄ. Kemion pyrkii aina siihen, että kyselyihin vastataan saman päivän aikana ja toimitukset hoidetaan niin pian kuin mahdollista. Tällä varmistetaan, että asiakkaiden yllättäenkin kohtaamat jäähän ja liukkauteen liittyvät ongelmat saadaan nopeasti ja turvallisesti hoidettua.

Suuret kiitokset RTA-YHTIÖILLE pitkäaikaisesta yhteistyöstä!

 

Lisätietoja RTA-YHTIÖISTÄ löytyy heidän nettisivuiltaan. Tutustu Kemionin ympäristöystävällisiin liukkaudentorjunta- ja jäänsulatustuotteisiin täällä.