Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kemion Oy
Y-tunnus: 2557797-3
Yrityksen postiosoite: Tildantie 27, 33470 Ylöjärvi
Puhelin: 050 5252 638

Rekisterikuvaus ja seloste ovat nähtävissä osoitteessa www.kemion.fi/rekisteriseloste.

Henkilötietolain 26§:n ja 30§:n mukaiset yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Timo Nissinen
Puhelin: 050 5252 638
Sähköposti: timo.nissinen(at)kemion.fi

3. Rekisterin nimi

Kemion Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Asiakasyrityksen nimi, osoite ja yhteisötunnus
• Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja työsähköpostiosoite
• Suoramarkkinointilupa

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, asiakkaalta itseltään sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä. Tietoja pidetään yllä sähköisesti.

7. Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakastietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan eikä kansainväliselle järjestölle.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka ovat vain rekisterinpitäjällä.

Rekisteriseloste on laadittu ja tarkastettu 24.5.2018.