Kemionille on myönnetty ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit. Lue lisää…

RTA-YHTIÖT – pölynsidonta

Kemion RTA-yhtiöt

RTA-YHTIÖT on suomalainen maanrakennusalan toimija, joka hoitaa mittavia infra- ja teollisuusurakoita. RTA-YHTIÖT on käyttänyt Kemionin pölynsidonta- ja jäänsulatusratkaisuja useamman vuoden ajan. Vastuullisuus ja työturvallisuus ovat yli 50-vuotta toimineelle RTA-YHTIÖILLE tärkeitä ja ne huomioidaan kaikessa toiminnassa. Teemat näkyvät myös pölynsidonta- ja jäänsulatustuotteiden valinnoissa.

Urakkakohteen taustat

RTA-YHTIÖIDEN urakkakohteessa pölynsidontaa tehdään monipuolisesti erilaisilla asfaltti- ja päällystämättömillä teillä. Kohteessa on jatkuvaa liikennettä. Alueella on useita teitä, joilla voi liikkua jopa kymmeniä rekkoja päivittäin. Sekä raskas kalusto että jatkuva liikenne edesauttavat pölyämistä. Osa liikenteestä tapahtuu hiekka-alueella, joka lisää itsessään pölyn leviämistä alueella.

Pölyämisestä seuraa monenlaista haittaa

Pölystä aiheutuu monenlaista haittaa. Pölyämisen vuoksi tierakenteen hienoaines poistuu ja teiden kunto heikkenee. Alueella liikkuvat ja ohikulkevat ihmiset altistuvat pölyn haitoille. Runsaasta pölyämisestä aiheutuu myös esteettistä haittaa. Lisäksi kerääntyvä pöly voi aiheuttaa ongelmia prosessilaitteistolle ja alueelle pysäköidyille ajoneuvoille.

Pölyntorjuntaa tehtiin aiemmin vedellä, mikä sitoi etenkin hellejaksoina niin henkilö- kuin laiteresursseja. Lämpiminä päivinä veden teho loppuu nopeasti veden haihduttua pois, minkä vuoksi pölynsidonta vaatii useita käsittelyjä. Sen lisäksi, että käsittelykertoja vaadittiin useita, kului myös vettä paljon enemmän. Kemionin pidempiaikaisen ratkaisun avulla resursseja saatiin vapautettua muihin tehtäviin.

Sopivat tuotteet ja menetelmät lisäävät työturvallisuutta sekä säästävät resursseja

Kemionin ympäristöystävällisten ratkaisujen avulla haluttiin lisätä turvallisuutta, parantaa ilmanlaatua sekä vähentää ohikulkijoille syntyvää haittaa pölyämisestä. Kohteen pölynsidontaan valittiin tehokas Eco-Binder F -liuos. Pölynsidonta-aineen valinnassa painotettiin ympäristöystävällisyyttä ja tärkeässä roolissa oli tilaajan urakalle asettamat ympäristövaatimukset ja erityistä merkitystä oli sillä, että kohde sijaitsee pohjavesisalueella, jossa tiesuolan käyttö ei ole mahdollista. Eco-Binder F on biohajoavuutensa ansiosta erinomainen valinta alueen pölynsidontaan. Tuote soveltuu hyvin kohteeseen myös sen takia, että sillä voidaan tehdä käsittelyjä erilaisille pinnoille ja materiaaleille.

Erinomaiset käyttökokemukset

RTA-YHTIÖT on saanut loistavia tuloksia pölynsidonnasta. Avainasemassa onnistuneissa käyttökokemuksissa on suunnitelmallisuus. Pölynsidontakäsittelyt ajoitetaan niin, ettei rankkasateita ole tiedossa, jolloin tuotteen tehosta saadaan kaikki hyöty irti. ”Tuotteen levitys on ajoitettu niin, että se levitetään kosteaan pohjaan annetuilla ohjeilla. Teho on kestänyt pitkään” kertoo työnjohtaja Antti Laitinen RTA-YHTIÖILTÄ.

Nopea reagointi ja toimitukset keräsivät erityiskiitosta. ”Vastaavaan vauhtiin eivät pysty monetkaan yritykset” sanoo kalustopäällikkö Kai Charpentier RTA-YHTIÖILTÄ. Kemion pyrkii aina siihen, että kyselyihin vastataan saman päivän aikana ja toimitukset hoidetaan niin pian kuin mahdollista. Tällä varmistetaan, että asiakkaiden yllättäenkin kohtaamat pölyongelmat saadaan nopeasti ja turvallisesti hoidettua.

Suuret kiitokset RTA-YHTIÖILLE yhteistyöstä!

Tutustu RTA-YHTIÖIDEN toimintaan lisää täällä.