Kemion® palvelutuotteet

Tuotevalikoimaamme kuuluu Eco-Cooler -kylmäliuos sekä vahvaa materiaalinsuojausta edistävä Korroosio Stop. Tarjoamme myös peruskemian tuotteita, kuten kaliumformiaatti, natriumformiaatti, rikkihappo, suolahappo, kalsiumkloridi, glyseroli, natriumhydroksidi ja -hypokloriitti sekä pitkälle jalostettuja erikoispesu- ja lämmönsiirtotuotteita.

Tunnemme käytettävien ratkaisujen tekniset ominaisuudet ja käyttöön liittyvät turvallisuus yms. asiat. Olemme laajasti perehtyneet myös aineiden ympäristö- ja materiaalivaikutuksiin.

Eco-Cooler – lämmönsiirtoneste

Eco-Cooler on kaliumformiaatti-pohjainen orgaaninen lämmönsiirtoneste, jolla on erinomaiset lämmönsiirto- ja kylmäliuos-ominaisuudet:

 • matala viskositeetti
 • hyvä lämmönjohtavuus
 • korkea ominaislämpökapasiteetti
 • luokiteltu haitattomaksi ja syttymättömäksi
 • hajoaa nopeasti vuotaessaan ympäristöön
 • jäätymispiste -50 °C
 • voidaan laimentaa hyvälaatuisella talousvedellä 1:1 tilavuussuhteessa, jolloin jäätymispiste -20 °C

Eco-Cooler toimitetaan irtona tai 1000 litran IBC-konteissa.

Korroosio Stop – vahvaa materiaalisuojausta

Maataloudessa ja teollisuudessa käytettävät työkoneet ja metallipinnat joutuvat usein korroosiolle alttiiksi. Esimerkiksi rehunteossa käytettävien voimakkaasti happamien säilöntäaineiden aiheuttama korjuukoneiden korroosio on voimakasta. Koneet syöpyvät pääsääntöisesi rehun mekaanisen rasituksen ja säilöntäaineena käytettävien happojen ja veden yhteisvaikutuksen vuoksi. Tästä seuraa mm. seuraavia ongelmia:

 • Koneiden vaihtoarvo heikkenee, käyttöikä lyhenee, esteettiset haitat
 • Kunnossapitokustannukset lisääntyvät
 • Laakerivauriot
 • Konerikot
 • Sähköliitinten ongelmat

Orgaanisen kemian tuotteet

 • Kaliumformiaatti 75 %
 • Kaliumformiaatti 50 %
 • Natriumformiaatti 23 %
 • Natriumformiaatti kiinteä
 • Natriumasetaatti kiinteä
 • Glyseroli 99 %

Epäorgaanisen kemian tuotteet

 • Kalsiumkloridi kiinteä
 • Kalsiumkloridi 32 %
 • Natriumhypokloriitti 10-15 %
 • Natriumhydroksidi 20-50 %
 • Suolahappo 33 %
 • Rikkihappo 75 %