Uudet biopolymeeripohjaiset ratkaisut pölynhallintaan. Lue lisää...

Liukkaudentorjunta mahdollistaa turvallisen kulkemisen

Talven lähestyessä yöpakkaset ja vaihtelevat sääolosuhteet luovat mahdollisuuden liukkaille tienpinnoille. Liukkaat kulkuväylät aiheuttavat suuren riskin liukastumisille ja onnettomuuksille.

Liikkujat voivat itse vaikuttaa paljonkin riskin pienentämiseen esimerkiksi varovaisuudella ja kiireen välttämisellä. Tiealueiden ja kulkuväylien kunnossapitäjät kuitenkin pyrkivät ennakoimaan ja estämään liukkaan pinnan muodostumisen.

Liukkaudentorjuntaa voidaan tehdä sekä mekaanisesti että kemiallisesti. Mekaaninen liukkaudentorjunta tarkoittaa työkoneiden avulla suoritettavia toimenpiteitä, joilla tiealueelta poistetaan mekaanisesti lumi, jää ja sohjo. Kemiallinen liukkaudentorjunta tehdään levittämällä tiealueelle liukkaudentorjunta-ainetta, joka alentaa pinnan kosteuden jäätymispistettä ja siten jäätä ei pääse muodostumaan. Liukkaudentorjunta-aineet myös sulattavat jo syntynyttä jääkerrosta. Teiden talvikunnossapidossa käytetään usein mekaanisen ja kemiallisen liukkaudentorjunnan yhdistelmää optimaalisen tuloksen aikaansaamiseksi.

Liukkaudentorjuntamenetelmä on valittava kohteen ja olosuhteiden mukaisesti. Lisäksi on otettava huomioon esimerkiksi levitystapa, käyttöturvallisuus sekä ympäristö- ja materiaalivaikutukset.

Liukkaudentorjunta Eco-Melter -tuotteilla:

  • Estävät tehokkaasti liukkauden muodostumisen
  • Vähentävät lumen ja jään tarttumista pintoihin
  • Korkeat tehoainepitoisuudet
  • Helppo levittää neste- ja kiintoainelevittimillä
  • Biohajoavia, eivät keräänny kaivoihin ja vesistöihin
  • Ympäristöystävälliset tuotteet, soveltuvat pohjavesialueille
  • Sekoitettuna hiekoitushiekan joukkoon Eco-Melter -tuotteet tehostavat hiekan käyttöä

Eco-Melter -tuotteet soveltuvat monenlaisiin kohteisiin esim. tiealueet, kiinteistöt, teollisuusalueet, maatilat.

Lue lisää Eco-Melter -tuotteistamme tai ota yhteyttä.