Uudet biopolymeeripohjaiset ratkaisut pölynhallintaan. Lue lisää...

FAQ Pölynsidonta

Mietityttääkö pölynsidonnan yksityiskohdat? Alla on listattuna useimmiten kysytyt kysymykset koskien pölynsidontaa ja Kemionin pölynsidontatuotteita.

YLEISTÄ PÖLYNSIDONNASTA

Pölystä aiheutuu teknisiä, esteettisiä, hygieenisiä ja terveydellisiä haittoja. Pölyä kulkeutuu hengitysteihin ja se voi aiheuttaa ärsytystä hengittäessä ja silmiin. Pölystä voi olla toiminnallista haittaa työkoneille tai muille laitteille. Lisäksi pölyämisen kautta aiheutuu materiaalihävikkiä päällystämättömille teille ja erilaisille varastokasoille.

Pölynsidontaa tehdään, jotta voidaan estää pölyn aiheuttamia haittavaikutuksia sekä parantaa työturvallisuutta. Pölynsidonnalla estetään materiaalihävikkiä tehokkaasti. Käyttämällä pölynsidonta-ainetta voidaan vähentää myös kasteluveden määrää, polttoainekuluja ja työtunteja, sillä niiden vaikutus on tavallista vesikastelua pitkäaikaisempi.

Pölynsidonta perustuu mm. pölyävän materiaalin kosteuden ylläpitämiseen, hienoaineksen sitomiseen sekä kosteuden imeytymisen parantamiseen.

Pääasiassa tuotteemme ovat nestemäisiä, mutta tuotevalikoimassamme on myös kiinteitä pölynsidonta-aineita.

Tuotteillamme pystytään tekemään pölynsidontaa myös talvella, sillä voimme määrittää niiden pakkaskestävyyden jopa -50 asteeseen.

Pölynsidonta-aineen valintaan vaikuttavat mm. kohteen olosuhteet ja ominaisuudet, liikenne sekä ympäristölliset tekijät. Asiantuntijamme auttavat mielellään sopivan tuotteen valinnassa.

Kemionin pölynsidonta-aineita voidaan käyttää niin yksityisillä mökkiteillä kuin suurimmissa kaivoksissa ja teollisuuskohteissa. Tuotteita käytetään pääsääntöisesti ulko-olosuhteissa, mutta ne sopivat käytettäväksi myös sisätiloissa ja erilaisissa prosesseissa.

Kemionin pölysidonta-aineiden teho perustuu niiden ominaisuuksiin sitoa kosteutta ja partikkeleja yhteen, muodostaa kalvo käsiteltävälle pinnalle tai parantaa veden imeytymistä pölyäviin rakenteisiin.

Kemion keskittyy kehittämään ja valmistamaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka perustuvat mm. orgaanisiin ja biohajoaviin ainesosiin. Lisäksi tuotevalikoimastamme löytyy myös perinteiseen teknologiaan pohjautuvia pölynsidonta-aineita.

Lähtökohtaisesti ympäristöystävälliset pölynsidontatuotteet ovat biohajoavia, eivätkä keräänny maaperään tai vesistöihin. Tuotteita on turvallista käyttää myös ympäristöllisesti herkillä alueilla. Osalla ympäristöystävällisistä pölynsidontatuotteilla on myös alhaisemmat korroosiovaikutukset perinteiseen tiesuolaan verrattuna.

Perinteisen tiesuolan kulkeutuessa pohja- ja pintavesiin se aiheuttaa niiden kloridipitoisuuden nousua ja siten huonontaa vesistöjen laatua. Teollisuudessa ongelmana on usein kiertovesiin rikastuva kloridi, mikä aiheuttaa prosessiongelmia ja putkistojen korroosiota. Hajoamattomuutensa vuoksi perinteinen tiesuola kerääntyy maaperään, joka voi aiheuttaa joissakin kohteissa maamateriaalin kovettumisongelma (esim. maneesit).

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Ekologiset vaihtoehdot ovat parempia ympäristölle, sillä ne ovat biohajoavia eivätkä rasita luontoa. Lisäksi herkillä ympäristöalueilla ei voida käyttää muita kuin ekologisia pölynsidontaratkaisuja.

Pölynsidonta-aineet vaikuttavat esimerkiksi maaperään, vesistöön ja kasvistoon. Pölynsidonta-aineiden käyttö vähentää yleisesti kasteluveden kulutusta. Kemion pyrkii aina ensisijaisesti kehittämään ympäristöä vähiten kuormittavia tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet.

Pohjavesialueilla voidaan tehdä pölynsidontaa vain sinne soveltuvilla tuotteilla. Suomen Ympäristökeskus on tutkinut pohjavesialueille sopivia aineita ja suositellut Kemionin tarjoamia tuotteita 1. luokan pohjavesialueille.

Kemionin pölynsidonta-aineilla on alhaiset materiavaikutukset. Yleisesti ottaen Kemionin tuotteet aiheuttavat vähemmän korroosiota kuin perinteinen tiesuola eivätkä vaurioita hyvälaatuista betonia. Kemion on myös kehittänyt herkille materiaaleille sopivan täysin biohajoavan tuotteen, jolla on jopa alhaisemmat korroosiovaikutukset kuin sadevedellä.

Kemionin tuotteet ovat lähtökohtaisesti turvallisia käyttää eläinten läheisyydessä. Niitä on käytössä esimerkiksi maatiloilla ja ratsastustalleilla. Kuten perinteinen tiesuola, myös osa ympäristöystävällisistä pölynsidontatuotteista saattaa aiheuttaa haavoissa ja herkällä iholla kirvelyä.

Kemionin tuotteet ovat turvallisia käyttää kohteissa, joissa on lapsia. Tuotteita voidaan käyttää esimerkiksi leikki- ja urheilukentillä. Kemion on myös kehittänyt pölynsidontatuotteen, joka sopii erityisen hyvin kohteisiin, jossa pölynsidonta-ainetta joutuu käsiteltävän materiaalin kautta ihokosketukseen.

Ympäristöystävälliset tuotteemme eivät ole luokiteltu haitalliseksi ja siten täysin turvallisia käyttää. Tunnistamme tuotteidemme ominaisuudet ja vaikutukset ja olemme arvioineet tuotteet CLP-asetusten mukaisesti.

PÖLYNSIDONTAKÄSITTELY

Pölynsidontaa voidaan tehdä kaikenlaisille alustoille ja materiaaleille. Kemionin laajasta tuotevalikoimasta löytyy sopivia tuotteita erilaisiin kohteisiin. Käyttökohteita ovat esimerkiksi kulkuväylät, materiaalikasat, kuljettimet, murskaimet ja monenlaiset kohteet ulkoalueilla.

Pölynsidontaa voidaan tehdä pelkällä vesikastelulla, mutta lämpimänä ja aurinkoisena päivänä sen kesto on hyvin lyhytaikainen. Jatkuva kastelu vie aikaa, aiheuttaa työkustannuksia sekä kuluttaa tarpeettomasti vesivarantoja.

Käsittely uusitaan aina, kun käsitellyn alueen pölyäminen alkaa. Esimerkiksi tyypillisesti yhden kesän aikana pölynsidontakäsittely voidaan tehdä 2-4 kertaa hiekka- ja muille päällystämättömille pinnoille. Kun taas helposti sateen huuhtomille asfalttipinnoille käsittely joudutaan tekemään useammin. Käsittelyn kestoon vaikuttavat useat seikat, kuten sateiden ja liikenteen määrä sekä käsitellyn pinnan ominaisuudet.

Käsittelyn kestoon vaikuttavat pääsääntöisesti sääolosuhteet (sateet) ja liikenteen määrä. Biohajoavilla tuotteilla kestoon vaikuttaa myös maan bakteerikannan aktiivisuus. Lisäksi kestoon vaikuttavat käsitellyn pinnan ominaisuudet (materiaali, tienpinnan kallistukset, yms.) sekä kunnossapitotoimenpiteet. Tärkeintä on ettei käsittelyä tehdä rankkasateiden alle, sillä tuotteet ovat lähtökohtaisesti vesiliukoisia. Runsas sade laimentaa vesiliukoisia tuotteita lyhentäen niiden vaikutusaikaa.

TUOTTEIDEN LEVITYS

Tärkeintä on, että käsiteltävä päällystämätön alue tulee olla kostea, jotta levitettävä liuos imeytyy pintaan tehokkaasti. Levitys on parasta tehdä siis joko ennen yökasteen tai sateiden haihtumista, tarvittaessa hiekka-alue esikastellaan hyvin pelkällä vedellä.

On myös huomioitavaa, ettei käsittelyä tehdä rankkasateiden alle, sillä tuotteet ovat lähtökohtaisesti vesiliukoisia. Runsas sade laimentaa vesiliukoisia tuotteita ja lyhentää pölynsidonnan vaikutusaikaa.

Tarvittaessa tuote laimennetaan saatujen ohjeiden mukaisesti.

Annostelumäärä vaihtelee käyttökohteista ja pölynsidonta-aineista riippuen. Päällystetyille pinnoille, kuten asfaltille, levitysmäärä on noin 0,05-0,3 l/m2. Päällystämättömille pinnoille, kuten hiekka-alueille, levitysmäärä on liikennemäärästä riippuen 0,5-1,5 l/m2.

Päällystämättömillä teillä suositellaan ensimmäistä levitystä kevätmuokkauksen yhteydessä, kun tierungossa on vielä runsaasti kosteutta jäljellä.

Tuotteet levitetään tavallisilla nestelevittimillä käsiteltävälle alueelle mahdollisimman tasaisesti ja ohjeiden mukaisesti. Suosittelemme varmistamaan materiaalien yhteensopivuuden ennen levitystä.

TILAUS, TOIMITUS JA HINNOITTELU

Pyydä lisätietoja tai tarjous tuotteistamme myyntipäälliköltämme Topias Heinisuolta puh. +358 40 844 9439 tai topias.heinisuo@kemion.fi.

Suoran tilauksen tekeminen onnistuu sähköpostilla osoitteeseen orders@kemion.fi.

Pyrimme pitämään perustuotteitamme varastossa jatkuvasti. Erikoistuotteitamme valmistetaan kysynnän mukaisesti. Tarjousvaiheessa ilmoitamme aina tuotteiden saatavuudesta sekä tuotteiden tarkemmasta toimitusajasta.

Laajan tuotevalikoimamme hinnat vaihtelevat tuotteista ja raaka-aineiden saatavuudesta riippuen.

Pyydä tarjous myyntipäälliköltämme Topias Heinisuolta, puh. +358 40 844 9439 tai topias.heinisuo@kemion.fi.

Suurin osa tilauksistamme lähtee kolmen arkipäivän sisällä varastoltamme. Erikoistuotteilla ja suuremmissa tilauksissa toimitusaika saattaa olla pidempi tai siitä sovitaan erikseen.

Erikseen sovituissa pikatoimituksissa tilaus lähtee samana tai seuraavana päivänä varastoltamme lisähinnoittelun mukaisesti.

Tuotteita on saatavilla suoraan varastoltamme tai voimme toimittaa niitä suoraan asiakkaan osoitteeseen. Ensisijaisesti tarjoamme toimitusehtona FCA (vapaasti rahdinkuljettajalla). Toimituksista sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota meihin yhteyttä niin autamme! Meidät tavoittaa sähköpostitse osoitteesta kemion@kemion.fi.