Katupölykausi on täällä! Lue lisää...

FAQ Liukkaudentorjunta ja jäänsulatus

Mietityttääkö liukkaudentorjunnan ja jäänsulatuksen salat? Alla on listattuna useimmiten kysytyt kysymykset koskien liukkaudentorjuntaa, jäänsulatusta ja Kemionin niihin tarjoamia ratkaisuja.

YLEISTÄ

Liukkaudentorjunta ja jäänsulatus ovat oleellinen osa talvikunnossapitoa. Niiden avulla voidaan lisätä merkittävästi turvallisuutta kulkuväylillä. Liukkaudentorjunnalla voidaan lisätä ennakoivasti turvallisuutta kulkuväylillä ja teillä. Jäänsulatuksen tarkoitus on poistaa jo muodostuneen jään aiheuttamaa liukkautta ja muita haittoja.

Kemiallinen liukkaudentorjunta ja jäänsulatus perustuvat jään kemiallisen tasapainon muuttamiseen ja veden jäätymispisteen alentamiseen.

Kehittämme ja valmistamme sekä kiinteitä että nestemäisiä liukkaudentorjunta- ja jäänsulatusaineita.

Tuotteemme on optimoitu eri käyttöolosuhteisiin ja alhaisimmillaan ne kestävät pakkasta jopa -50 °C:seen asti.

Liukkaudentorjunta- ja jäänsulatusaineen valintaan vaikuttavat mm. kohteen olosuhteet ja ominaisuudet, liikenne sekä ympäristölliset tekijät. Asiantuntijamme auttavat mielellään sopivan tuotteen valinnassa.

Liukkaudentorjunta- ja jäänsulatusaineitamme voidaan käyttää esimerkiksi erilaisilla kulkuväylillä, kuten teillä, kevyen liikenteen väylillä ja rautateillä, piha- ja kiinteistöalueilla sekä teollisuuskohteissa ja urheilukentillä. Tuotteitamme voidaan käyttää aina kuuran ja huurteen estämisestä paksumpien jääpolanteiden irrottamiseen. Lisäksi, tuotetta voidaan käyttää yleisesti jäätymisen estämisessä, esimerkiksi maansiirtokuormien jäätyessä lavoille.

Tuotteidemme teho perustuu niiden kykyyn alentaa jäätymispistettä ja siten estää kosteuden jäätymisen.

Keskitymme kehittämään ja valmistamaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka perustuvat mm. orgaanisiin ja biohajoaviin ainesosiin. Lisäksi tuotevalikoimastamme löytyy myös perinteiseen teknologiaan pohjautuvia liukkaudentorjunta- ja jäänsulatusaineita.

Ympäristöystävälliset liukkaudentorjunta- ja jäänsulatustuotteemme ovat biohajoavia, eivätkä keräänny maaperään tai vesistöihin. Tuotteitamme on turvallista käyttää myös ympäristöllisesti herkillä alueilla. Tuotteillamme on myös alhaisemmat korroosiovaikutukset perinteiseen tiesuolaan verrattuna.

Perinteisen tiesuolan kulkeutuessa pohja- ja pintavesiin se aiheuttaa niiden kloridipitoisuuden nousua ja siten huonontaa vesistöjen laatua. Teollisuudessa ongelmana on usein kiertovesiin rikastuva kloridi, mikä aiheuttaa prosessiongelmia ja putkistojen korroosiota. Hajoamattomuutensa vuoksi perinteinen tiesuola kerääntyy maaperään, joka voi aiheuttaa joissakin kohteissa maamateriaalin kovettumisongelma (esim. maneesit).

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Ekologiset vaihtoehdot ovat parempia ympäristölle, sillä ne ovat biohajoavia eivätkä rasita luontoa. Lisäksi herkillä ympäristöalueilla ei voida käyttää muita kuin ekologisia liukkaudentorjunta- ja jäänsulatusaineita.

Liukkaudentorjunta- ja jäänsulatusaineet vaikuttavat esimerkiksi maaperään, vesistöön ja kasvistoon. Liukkaudentorjunta- ja jäänsulatusaineiden käyttö vähentää yleisesti hiekoitushiekan kulutusta. Pyrimme aina ensisijaisesti kehittämään ympäristöä vähiten kuormittavia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet.

Pohjavesialueilla voidaan tehdä liukkaudentorjuntaa ja jäänsulatusta vain sinne soveltuvilla tuotteilla. Suomen Ympäristökeskus on tutkinut pohjavesialueille sopivia aineita ja suositellut Kemionin tarjoamia tuotteita 1. luokan pohjavesialueille.

Liukkaudentorjunta- ja jäänsulatusaineillamme on alhaiset materiaalivaikutukset ja tuotteemme ovat yhteensopivia tavallisimpien materiaalien kanssa. Yleisesti ottaen tuotteemme aiheuttavat vähemmän korroosiota kuin perinteinen tiesuola eivätkä vaurioita hyvälaatuista betonia. Olemme kehittäneet myös herkille materiaaleille sopivan täysin biohajoavan tuotteen, jolla on jopa alhaisemmat korroosiovaikutukset kuin sadevedellä.

Hyvälaatuisen betonin (ei halkeamia, ei suuria huokoisuuksia tai vaurioita) kanssa tuotteillamme ei yleisesti ole ongelmia. Betonin tai muiden huokoisten materiaalien yhteydessä on huomioitava jäänsulatusaineesta riippumaton veden jäätymis-sulamissykli, jolloin huokoisen materiaalin sisään päässyt sulanut vesi uudelleen jäätyessään voi aiheuttaa rapautumista.

Tuotteemme ovat lähtökohtaisesti turvallisia käyttää eläinten läheisyydessä ja niitä on käytössä esimerkiksi maatiloilla ja ratsastustalleilla. Kuten perinteinen tiesuola, myös osa ympäristöystävällisistä liukkaudentorjunta- ja jäänsulatustuotteista saattaa aiheuttaa haavoissa ja herkällä iholla kirvelyä. Olemme myös kehittäneet tuotteita, jotka sopivat erityisen hyvin kohteisiin, joissa ainetta saattaa joutua ihokosketukseen.

Tuotteemme ovat turvallisia käyttää kohteissa, joissa on lapsia. Tuotteita voidaan käyttää esimerkiksi leikki- ja urheilukentillä. Olemme myös kehittäneet tuotteita, jotka sopivat erityisen hyvin kohteisiin, joissa ainetta saattaa joutua ihokosketukseen.

Ympäristöystävälliset tuotteemme eivät ole luokiteltu haitalliseksi ja siten täysin turvallisia käyttää. Tunnistamme tuotteidemme ominaisuudet ja vaikutukset ja olemme arvioineet tuotteet CLP-asetusten mukaisesti.

KÄSITTELY

Liukkaudentorjuntaa ja jäänsulatusta voidaan tehdä kaikenlaisille alustoille ja materiaaleille. Laajasta tuotevalikoimastamme löytyy sopivia tuotteita erilaisiin kohteisiin. Käyttökohteita ovat esimerkiksi kulkuväylät, tiealueet, raiteet, tuulivoimalat, kuljettimet, urheilukentät, satamat sekä teollisuusalueet.

Liukkaudentorjunta- ja jäänsulatuskäsittelyt riippuvat aina sääolosuhteista sekä kohteesta ja sen ominaisuuksista, liikenteestä ja materiaaleista. Suosittelemme käsittelyiden toteuttamista liukkauden esiintyessä sekä ennakoidusti, jolloin myös käsittelyn jälkeen muodostunut jää on helpompi poistaa.

Runsas kosteuskuorma (lumi) laimentaa vesiliukoisia tuotteita heikentäen niiden tehoa ja lyhentäen vaikutusaikaa.

Käsittelyn kestoon vaikuttavat pääsääntöisesti sääolosuhteet ja liikenteen määrä. Lisäksi kestoon vaikuttavat käsitellyn pinnan ominaisuudet sekä kunnossapitotoimenpiteet. Runsas kosteuskuorma (lumi) laimentaa vesiliukoisia tuotteita heikentäen niiden tehoa ja lyhentäen vaikutusaikaa.

Suosittelemme mekaanista jään ja lumen poistoa ennen liukkaudentorjunta- ja jäänsulatusaineen käyttöä.

TUOTTEIDEN LEVITYS

Suosittelemme mekaanista jään ja lumen poistoa ennen liukkaudentorjunta- ja jäänsulatusaineen käyttöä. Lisäksi, käsittelyiden tiheys ja levitysmäärä kannattaa suhteuttaa sääolosuhteisiin ja kohteen vaatimuksiin.

Annostelumäärä vaihtelee käyttökohteista ja tuotteesta riippuen. Esimerkiksi valtateillä levitysmäärät (g/m2) ovat suuren liikenteen vuoksi pieniä kun taas esimerkiksi urheilukentillä ne ovat selvästi suurempia. Asiantuntijamme ohjeistavat mielellään tuotteiden sopivassa annostelussa kuhunkin kohteeseen.

Tuotteet levitetään tavallisilla kiintoaine- ja nestelevittimillä käsiteltävälle alueelle mahdollisimman tasaisesti ja ohjeiden mukaisesti. Suosittelemme varmistamaan materiaalien yhteensopivuuden ennen levitystä.

TILAUS, TOIMITUS JA HINNOITTELU

Pyydä lisätietoja tai tarjous tuotteistamme myyntipäälliköltämme Santeri Joelta puh. +358 40 651 5262 tai santeri.joki@kemion.fi.

Suoran tilauksen tekeminen onnistuu sähköpostilla osoitteeseen orders@kemion.fi.

Pyrimme pitämään perustuotteitamme varastossa jatkuvasti. Erikoistuotteitamme valmistetaan kysynnän mukaisesti. Tarjousvaiheessa ilmoitamme aina tuotteiden saatavuudesta sekä tuotteiden tarkemmasta toimitusajasta.

Laajan tuotevalikoimamme hinnat vaihtelevat tuotteista ja raaka-aineiden saatavuudesta riippuen.

Pyydä tarjous myyntipäälliköltämme Santeri Joelta, puh. +358 40 651 5262 tai santeri.joki@kemion.fi.

Suurin osa tilauksistamme lähtee kolmen arkipäivän sisällä varastoltamme. Erikoistuotteilla ja suuremmissa tilauksissa toimitusaika saattaa olla pidempi tai siitä sovitaan erikseen.

Erikseen sovituissa pikatoimituksissa tilaus lähtee samana tai seuraavana päivänä varastoltamme lisähinnoittelun mukaisesti.

Tuotteita on saatavilla suoraan varastoltamme tai voimme toimittaa niitä suoraan asiakkaan osoitteeseen. Ensisijaisesti tarjoamme toimitusehtona FCA (vapaasti rahdinkuljettajalla). Toimituksista sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota meihin yhteyttä niin autamme! Meidät tavoittaa sähköpostitse osoitteesta kemion@kemion.fi.

 

 

Talvitiepäivät 2024

Osallistumme ensi viikolla 14.-15.2. Jyväskylässä järjestettäville Talvitiepäiville. Talvitiepäivät ovat tiealan kansainvälinen ammattilaistapahtuma tienpidosta, kadunpidosta ja

Lue lisää »