Kemionille on myönnetty ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit. Lue lisää…

FAQ Katupöly ja sen torjunta

Mietityttääkö katupöly ja sen torjunnan yksityiskohdat? Alla on listattuna useimmiten kysytyt kysymykset koskien katupölyn sidontaa ja Kemionin pölynsidontatuotteita.

Mitä katupöly on?

Katupöly muodostuu renkaiden kuluttamasta tiepäällysteestä, jauhautuneesta hiekotusmateriaalista ja rengas- sekä jarrupölystä. Lisäksi katupölyä voi muodostua tuulen ja renkaiden mukana tulleesta läheisten rakennustyömaiden pölystä.

Mitä haittaa katupölystä on?

Katupöly heikentää ilmanlaatua ja on myös vaaraksi terveydelle aiheuttaen esimerkiksi nuhaa, yskää ja silmien ärsytystä. Pienimmät hiukkaset ovat vaarallisimpia ihmisten ja eläinten terveydelle, sillä ne pääsevät tunkeutumaan syvälle hengitysteihin. Etenkin kaupunkialueilla katupöly aiheuttaa pintojen likaantumista ja voi kulkeutua myös sisälle.

Miten katupölyä voidaan torjua?

Katupölyn haittoja voidaan tehokkaasti ehkäistä torjumalla sitä ennakoivasti ja käyttämällä sopivia menetelmiä. Torjuntaa tehdään tehokkaalla hiekan keräämisellä, pesemällä katuja sekä levittämällä pölyä sitovaa liuosta pinnoille. Kemionin pakkasta kestävillä ratkaisuilla pölynsidontakäsittely voidaan tehdä heti katupölykauden alkaessa. Käsittely auttaa parantamaan ilmanlaatua jo ennen, kun hiekka ehditään keräämään.

Miksi valita Kemionin pölynsidontaratkaisu?

Kemionin pölynsidontaliuoksella pölyntorjunta voidaan aloittaa jo hyvissä ajoin yöpakkasten aikaan. Ominaisuuksiltaan tehokas ratkaisu ei aiheuta asfalttipintojen liukkautta perinteisen pölynsidontasuolan tapaan. Kemion keskittyy tarjoamaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja, jotka eivät rasita luontoa. Ympäristöystävällisiä pölynsidontatuotteita voidaan käyttää myös herkillä ympäristöalueilla, kuten pohjavesialueilla.

Lue lisää Eco-Binder -pölynsidontaratkaisuistamme täältä.