Dammbindning för stad

Damm finns överallt. På gårdar, gator, grusvägar, i industrin, gruvor och byggarbetsplatser. Det är beklagligt, att funktionella och bestående åtgärder för att bekämpa dammet ofta förblir ogjorda. Typiskt bekämpas damm med enbart vatten. Men, under torra och varma dagar avdunstar vattnet snabbt och effekten är kortvarig. På vintern och vårvintern är köld problemet, vattnet fryser till is och vi avstår dammbekämpningen. Dammet innebär stora hälsoproblem och slitage och skador på maskiner och utrustning.

Med rätt kemi och väl avvägda metoder kan en effektiv dammbindning förverkliga såväl under heta sommardagar som kalla vinterdagar. Vi kan också begränsa vårens stora olägenhet, gatudammet.

Vi erbjuder en lämplig lösning för ditt dammproblem. Vi beaktar ditt objekts möjliga miljöpåverkan, säkerhetsföreskrifter och materialpåverkan.

Ta kontakt »

 

Placeholder image
Dammbindning för ren luft

Vi erbjuder följande produkter:

Eco-Binder F (formiat baserad lösning)Leverans: Löskanister, 1000 liters IBC-behållare och 200 liters tunna (4 tunnor per lastpall)

Eco-Binder F är ett modernt dammbindningsmedel, det är ekologiskt hållbart och sönderfaller snabbt biologiskt i marken. Det är tryggt att använda och dess korrosiva materialpåverkan är liten.

Produkten tål temperaturer ner till -50 ºC och den lämpar sig ypperligt till dammbindning även på vintern och våren, när nattfrost ännu förekommer.

Produkten kan spädas ut enligt behov till lämplig koncentration. Vi hjälper dig gärna med teknisk information och tillämpningar.

 

Eco-Binder lösning baserad på växtfetter

Eco-Binder G (lösning baserad på växtfetter)


Leverans: 1000 liters IBC-behållare och 200 liters tunna (4 stycken per lastpall)

Eco-Binder G är ett modernt växtfettbaserat dammbindningsmedel. Lösningen bryts snabbt ner biologiskt i marken och medlet är ekologiskt hållbart. Lösningen är inte saltbaserad och den är ett utmärkt alternativ där korrosion och elektrokemiska reaktioner behöver minimeras.

 

 
 

Anlita ett proffs! Ta kontakt och fråga mer om våra tillämpningar och lösningar!

Kemion Oy, Tildantie 27, 33470 Ylöjärvi, Finland

+358 50 5252 638

kemion[at]kemion.fi

 
 

Kontakt

*) obligatoriska fält

Copyright © Kemion Oy. All rights reserved.